11. února 2013

ÚOHS zaspal. Probudil ho až soud

Krajský soud v Brně dne 8. února 2013 vyhověl žalobě STUDENT AGENCY proti nečinnosti ÚOHS v řízení o návrhu na zákaz plnění ze smlouvy, resp. dodatků uzavřených Ministerstvem vnitra (MV), resp. Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV) se společností Fujitsu Technology Solutions s.r.o..  Důvodem je fakt, že tyto dodatky byly uzavřeny bez řádného výběrového řízení.

Soud žalobě vyhověl a potvrdil, že ÚOHS v dané věci byl skutečně nečinný a nepostupoval bez zbytečných průtahů. Mezi zásadními nedostatky v postupu ÚOHS byla nedůvodná tříměsíční prodleva, která sama o sobě přesahovala zákonem stanovenou lhůtu pro rozhodnutí. ÚOHS ani po 10 měsících vedení řízení rozhodnutí ve věci nevydal, a proto mu soud uložil, aby tak učinil do 15 dnů od doručení písemného vyhotovení rozhodnutí. Jak již dříve uvedl Radim Jančura: „Vůbec jsme nepochybovali o tom, že jsme návrh na ÚOHS podali v souladu se zákony. Obstrukce ze strany ÚOHS tímto rozhodnutím soudu skončily a výroku se tak dočkáme v již dohledné době.“

Jádrem sporu je smlouva s dodatky, kterou v rámci zavádění nových informačních systémů uzavřelo Ministerstvo práce a sociálních věcí pod vedením Jaromíra Drábka bez výběrového řízení s firmou Fujitsu Technology Solutions s.r.o. Společnost STUDENT AGENCY - jako potenciální uchazeč o danou zakázku - podala začátkem loňského dubna návrh na zákaz plnění z této smlouvy k ÚOHS. Úřad ovšem neučinil, co učinit měl, problematickou smlouvou se vůbec nezabýval, a místo toho bezprecedentně napadl STUDENT AGENCY, které bylo zasláno usnesení podepsané Janem Lízalem, kterým lustrovalo způsobilost této společnosti pro plnění veřejné zakázky.

NFPK se možnou korupcí v rámci zavádění nových informačních systémů na Ministerstvu práce a sociálních věcí zabývá dlouhodobě. Pochybný projekt přivedl bývalého náměstka Vladimíra Šišku do vazební věznice a exministr Jaromír Drábek byl donucen rezignovat.

Kontakty: Ing. Petr Soukenka, ředitel a analytik NFPK, tel.: 734  315 353, e-mail: petr.soukenka@nfpk.cz, www.nfpk.cz

Mgr. Markéta Jančurová, advokátka, tel.: 602 749 156

Podobné články

2. května 2014

Kauzy

Archiv našich kauz

19. srpna 2014

SFŽP

Libor Michálek upozornil v prosinci 2010 policii i veřejnost na skutečnosti, které nasvědčovaly korupčnímu jednání v souvislosti se Státním fondem životního prostředí (SFŽP). Popsal zejména nátlak, kterému byl jako ředitel SFŽP vystaven…

21. srpna 2014

Chronologie kauzy

16. dubna 2013 - Soud definitivně osvobodil Knetiga 28. srpna 2012 - Soud osvobodil Drobilova exporadce Knetiga viněného z korupce 20. července 2012 - Třetí pokus vyšel. Knetigův případ míří k soudu 29. června 2012 - Libor Michálek…

2. května 2014

Vyjádření Libora Michálka

Zde naleznete vyjádření Libora Michálka na rozhodnutí úřadů a články v médiích. Libor Michálek podává stížnost proti usnesení policie o odložení kauzy údajného podplácení ze strany exministra životního prostředí a místopředsedy ODS…

2. května 2014

Audiozáznamy

Zde máte možnost si prostudovat jednotlivé důkazné materiály, a to zvukové záznamy i jejich samotný přepis. Schůzka mezi poradcem ministra životního prostředí Pavla Drobila Martinem Knetigem a ředitelem Státního fondu životního prostředí…

2. května 2014

Rozhovor Martina Knetiga s Liborem Michálkem

Kauza uplácení a manipulace veřejných zakázek na Státním fondu životního prostředí v kostce Chronologický průběh kauzy Přepis nahrávek a audiozáznam ke stažení Vyjádření a reakce Libora Michálka Videozáznamy …