9. března 2015

Trestní stíhání Vladimíra Sitty zrušeno

Nedávno jsme informovali o tom, že bylo zahájeno trestní stíhání Vladimíra Sitty, oznamovatele a klíčového svědka v kauze Dopravního podniku hl. m. Prahy. V jeho pracovním notebooku, který byl policií zabaven před více než třemi lety, se měla nyní najít dětská pornografie.

Proti usnesení o zahájení trestního stíhání podal Vladimír Sitta stížnost a podrobně vysvětlil, proč je trestní stíhání nesmyslné. Například proto, že jeho notebook (kde měla pornografie být uložena) byl Vladimírovi Sittovi neoprávněně odebrán při násilném převzetí NEOGRAPHU a bylo do něj (a to i dle policejního posudku) přistupováno třetí osobou s administrátorskými právy před tím, než byl na žádost Vladimíra Sitty policií zajištěn (neboť obsahoval důkazy k jízdenkové kauze). Dále i proto, že fotografie mladé Asiatky lízající zmrzlinu ve tvaru mužského přirození, která Vladimíru Sittovi měla být zaslána hromadným e-mailem, není dětskou pornografií. A v neposlední řadě: i kdyby teoreticky došlo k naplnění všech znaků trestného činu, byla by trestní odpovědnost již promlčena.

Následně Vladimír Sitta podal námitku místní nepříslušnosti. Dle obvinění mělo k údajné trestné činnosti dojít v sídle NEOGRAPHU ve Štětí, tedy v okresu Litoměřice (v tomto okrese Vladimír Sitta i bydlel a pracoval). Na první pohled je tak dána příslušnost Okresního státního zastupitelství v Litoměřicích. Trestní stíhání však probíhalo u Obvodního ředitelství policie Praha IV a dozorovým státním zastupitelstvím bylo Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 4!

Výše uvedená okolnost je ještě podezřelejší s přihlédnutím k tomu, že k výsledku o nutnosti zahájení trestního stíhání nedošel sám policejní orgán, ale dostal přímý pokyn od státní zástupkyně Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 4 JUDr. Ivany Jindrové, aby trestní stíhání zahájil.

Z důvodu uvedené nepříslušnosti bylo nyní usnesení o zahájení stíhání zrušeno. Přes tento pozitivní vývoj kauzy je však nadále nutné se důsledně ptát, proč věc začalo řešit zjevně nepříslušné Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 4 a proč nepříslušná státní zástupkyně dávala závazný pokyn policejnímu orgánu, aby konal řízení proti Vladimíru Sittovi. Vysvětlení, že mohlo jít o pouhé přehlédnutí toho, že Štětí neleží v obvodu Prahy 4, Vladimíra Sittu jistě neuspokojí.

Podobné články

18. června 2012

Potřebujeme změnu volebního systému

Již delší dobu se kromě korupce zabývám také tím, jak znovunastolit faktickou demokracii v našem společenském uspořádání. Jsem přesvědčen, že pro tuto vizi je nutnou podmínkou zásadní změna stávajícího volebního systému včetně změny ústavy…

7. ledna 2013

Zlojedská amnestie na Nový rok

Nový rok u nás začal skutečně ostře. Prezident této země se odvážil k bezprecedentnímu kroku, kterým zpochybnil samotnou podstatu právního státu. Jím vyhlášená amnestie představuje tlustou čáru za podvody a korupčními skandály za celou éru…

21. října 2013

Koho budu volit

Hodně lidí se mě ptá, jak hodnotím předvolební peloton stran a hnutí a koho budu volit. Mnozí lidé jsou toho názoru, že není moc z čeho vybírat. Jsem přesvědčen, že v budoucnu budeme moci vybírat kvalitnější kandidátky, sestavené na…

6. ledna 2014

Tříkrálová glosa o trojkoaliční šanci

Před koncem minulého roku se politici vznikající trojkoalice nechali slyšet, že jsou pro výraznou změnu volebního systému, a to směrem k posílení většinových prvků. Pokud svůj záměr naplní, budeme příště volit do Sněmovny po novu. K urnám…

5. ledna 2015

PF 2015: Více hlasů, více spokojenosti

Osm přátel z různých zemí vybírá restauraci pro poslední společný oběd roku 2014. Nemohou se dohodnout. Španěl navrhuje, aby hlasovali. Francouzka se před pár dny dozvěděla o novém způsobu volby nazvaném Demokracie 2.1 a napadá ji, že by…

4. ledna 2016

S Demokracií 2.1 proti korupci

Rok 2015 ukázal, jak široké a univerzální využití má hlasovací systém Demokracie 2.1 (D21). D21 aplikujeme ve firmách i ve školách. Vůbec největší počet hlasování jsme však provedli ve městech, a to v České republice i v zahraničí. Díky…