Stydím se, doznávám se

Tato slova sdělil Obvodnímu soudu pro Prahu 2 dne 7. ledna 2014 obžalovaný Luboš Ticháček, který si během výkonu své práce kontrolora řekl o úplatek. V červnu 2013 jsme medializovali případ (http://www.nfpk.cz/pozitivni-priklady-12/1001480) 2 inspektorů práce Milana Ondroviče a právě Luboše Ticháčka, kteří žádali o úplatek 50 tisíc Kč od majitele restaurace I love mama Tomáše Kaštila, který se nenechal vydírat a pomohl policii dopadnout korupčníky přímo při převzetí úplatku. Tehdy jsme k případu zveřejnili rovněž jednoduchou kresbu a vyzvali jsme širokou veřejnost, aby sdělila policii své případné negativní zkušenosti s oběma inspektory.

Byli jsme tradičně svědky střetu dvou postojů. Na jedné straně stáli oba inspektoři, kteří vysvětlovali soudu, že zcela výjimečně selhali vzhledem k dalším obtížným okolnostem. Na druhé straně bylo naše přesvědčení podpořené svědectvím Tomáše Kaštila. Tomu oba inspektoři sdělili, že uplácení je zcela běžné a standardní. Dokonce mu vyhrožovali známým advokátem Tomášem Sokolem v případě, že by jim úplatek neposkytnul. Podezření z masového uplácení podporuje skutečnost, že inspektoři měli dle vyjádření soudce mnoho chyb v samotné dokumentaci kontrol. Občas u kontroly nebylo poznamenáno místo kontroly, termíny vydání kontrol nekorespondovaly s termíny prováděných kontrol a kromě toho některé kontroly nebyly dokonce uvedené v systému ISIP (informační systém inspekce práce).

První reakce na naší výzvu k nahlášení obdobných případů s těmito inspektory byly velmi skeptické. Tato výzva byla pro mnohé naivní až idealistická. A ejhle – najednou se objevil další případ! Inspektoři práce žádali úplatek rovněž v baru Movie na Náměstí Miru! Kontrolor Luboš Ticháček si řekl o 20 tisícový úplatek, který hodlal rozdělit mezi sebe a druhého inspektora Milana Ondroviče, který ho tradičně doprovázel. Dle názoru inspektorů v baru pracovaly osoby bez platné pracovní smlouvy, a proto provozovateli baru pohrozili vysokou pokutou. Ať už smlouvy byly či nebyly v pořádku, podstatné je, že Luboš Ticháček požádal o úplatek provozovatele baru a k tomuto činu se přiznal. Provozovatel baru úplatek v této výši neposkytnul. Předvolaný kuchař-číšník uvedl, že přinesl oběma inspektorům obálky pouze s ubrouskem, inspektoři naopak tvrdili, že každý z nich dostal po tisícikoruně.

Inspektoři práce sdělili soudu, že selhali zcela výjimečně. Jinými slovy znamená to, že k výjimečnému případu v restauraci I love mama přibyla další výjimka v baru Movie. Je určitá pravděpodobnost, že toto není konečný počet těchto výjimek a nelze vyloučit, že inspektoři takto vybírali úplatky zcela standardně. Koneckonců majiteli restaurace I love mama Tomáši Kaštilovi sdělili, že takovéto chování je zkrátka určitou normou. Nelze zde zároveň vyloučit, že úplatky byly vybírány opakovaně od stejných restaurací. Pokud bych pokročil ve spekulacích, tak mohl fungovat systém, kdy inspektoři práce vybírali úplatky a majitelé restaurací zaměstnávali pracovníky na černo. Nutno zde zdůraznit, že trestného činu se nedopouští pouze ten, kdo úplatky žádá, ale pochopitelně rovněž ten, kdo je poskytuje. Tomáš Kaštil v oblasti pohostinství dříve nepodnikal, otevřel restauraci I love mama a velmi brzy po otevření se u něho objevili oba inspektoři.

Rádi bychom Vás opět vyzvali, abyste se nestavěli k této kauze lhostejně, a pokud máte s oběma inspektory negativní zkušenost, tak obraťte se neprodleně na policii. Líčení bylo odročeno na 11. února, kdy dorazí další noví svědci.

Podobné články

18. června 2012

Potřebujeme změnu volebního systému

Již delší dobu se kromě korupce zabývám také tím, jak znovunastolit faktickou demokracii v našem společenském uspořádání. Jsem přesvědčen, že pro tuto vizi je nutnou podmínkou zásadní změna stávajícího volebního systému včetně změny ústavy…

7. ledna 2013

Zlojedská amnestie na Nový rok

Nový rok u nás začal skutečně ostře. Prezident této země se odvážil k bezprecedentnímu kroku, kterým zpochybnil samotnou podstatu právního státu. Jím vyhlášená amnestie představuje tlustou čáru za podvody a korupčními skandály za celou éru…

21. října 2013

Koho budu volit

Hodně lidí se mě ptá, jak hodnotím předvolební peloton stran a hnutí a koho budu volit. Mnozí lidé jsou toho názoru, že není moc z čeho vybírat. Jsem přesvědčen, že v budoucnu budeme moci vybírat kvalitnější kandidátky, sestavené na…

6. ledna 2014

Tříkrálová glosa o trojkoaliční šanci

Před koncem minulého roku se politici vznikající trojkoalice nechali slyšet, že jsou pro výraznou změnu volebního systému, a to směrem k posílení většinových prvků. Pokud svůj záměr naplní, budeme příště volit do Sněmovny po novu. K urnám…

5. ledna 2015

PF 2015: Více hlasů, více spokojenosti

Osm přátel z různých zemí vybírá restauraci pro poslední společný oběd roku 2014. Nemohou se dohodnout. Španěl navrhuje, aby hlasovali. Francouzka se před pár dny dozvěděla o novém způsobu volby nazvaném Demokracie 2.1 a napadá ji, že by…

4. ledna 2016

S Demokracií 2.1 proti korupci

Rok 2015 ukázal, jak široké a univerzální využití má hlasovací systém Demokracie 2.1 (D21). D21 aplikujeme ve firmách i ve školách. Vůbec největší počet hlasování jsme však provedli ve městech, a to v České republice i v zahraničí. Díky…