21. července 2017
|

REFLEX: Andrej Babiš Nadační fond proti korupci nikdy nefinancoval

Nadační fond proti korupci bývá často spojován s osobou Andreje Babiše. Objevují se články či prohlášení z úst politiků nebo novinářů, že je Fond jím financován či byl založen přímo na jeho popud, někdy i dokonce příkaz. Žádná z těchto prohlášení či „zaručených informací“ se nezakládá na pravdě. Nadační fond proti korupci nikdy od Andreje Babiše žádný dar nepřijal. Fond je zcela nezávislou organizací, kterou založili Karel Janeček, Stanislav Bernard a Jan Kraus.                    

V Reflexu č. 20/2017, který vyšel 18. května, bylo v článku „Babišismus mrzačí Česko“ uvedeno, že Andrej Babiš začal financovat nejrůznější neziskovky a nadace, včetně Nadačního fondu proti korupci, které daly jeho hnutí ideové zdůvodnění.

Toto tvrzení je lživé a výrazně Fond poškozovalo a proto se představitelé Fondu rozhodli pro odpovídající právní kroky. Nadační fond proti korupci vyzval, v souladu s tiskovým zákonem, vydavatele k uveřejnění odpovědi ve smyslu § 10 uvedeného zákona. V návaznosti na to byla odpověď Fondu Reflexem dne 20. července 2017 uveřejněna, a to v následujícím znění:

„nás Babiš nefinancoval, Ad: Babišismus mrzačí Česko (Bohumil Pečinka, Reflex č. 20/2017) - V článku bylo uvedeno: „Aby získal ideologické zdůvodnění, začal Babiš financovat nejrůznější neziskovky a nadace (Rekonstrukce státu, Nadační fond proti korupci), které daly jeho hnutí ideové zdůvodnění.“ Toto tvrzení není pravdivé, Andrej Babiš Nadační fond proti korupci nikdy nefinancoval. Nadační fond proti korupci“

Již před zveřejněním výše zmíněné reakce Fondu uvedl Reflex na pravou míru informace o údajném financování Fondu ze strany Babiše a to ve svém vydání z 15. června v článku „Fond na moc“, že „není doloženo, že Andrej Babiš fond financoval“.

„Nadační fond proti korupci odmítá jakékoli pokusy o vztažení do politických her, a to jak ze strany politiků, tak některých novinářů, kteří buď přebírají neověřené zprávy, nebo pracují přímo na objednávku. Proti podobným výpadům jsme připraveni se bránit všemi možnými prostředky. Jako příklad vyváženého hodnocení celého politického spektra aktuálně vydáváme prázdninového čtení k vodě s názvem `Premiéři v rukách poradců aneb kdo komu vládne`, kde popisujeme vlivy lobbistů na všechny polistopadové premiéry ČR,“ okomentoval situaci Karel Škácha, ředitel Nadačního fondu proti korupci.

Nadační fond proti korupci je zcela nezávislá iniciativa lidí, kteří zásadně nesouhlasí s vysokou mírou korupce ve státní správě. Naším cílem je mimo jiné odhalování korupce ve veřejné správě a podpora projektů odhalujících korupci.

Kontakt: Karel Škácha, ředitel NFPK, tel.: 602 681 513, e-mail: karel.skacha@nfpk.cz

Podobné články

25. února 2011

Korupce a její dopad na ekonomiku této země

Velmi diskutovaným tématem poslední doby u nás je korupce státní správy. Pozice České republiky ve světovém měřítku je objektivně špatná a poslední roky se spíše zhoršuje.

18. února 2011

Rejstříkový soud odmítl registraci

Rejstříkový soud v Praze překvapivě odmítl zaregistrovat nově vznikající Nadační fond proti korupci s odůvodněním, že nejde o veřejně prospěšnou činnost. Rozhodnutí rejstříkového soudu je naprosto neuvěřitelné.

1. března 2011

Protestujeme proti rozhodnutí soudu!

Zakladatelé Nadačního fondu se rozhodli bojovat s rozhodnutím soudu v Praze, který jim zamítl návrh na zápis fondu do rejstříku.

23. března 2011

Tisková konference NFPK

Za účasti velvyslance USA v ČR pana Normana Eisena se uskutečnila tisková konference, na které byl detailně představen program NFPK.

8. března 2011

Rádio Česko: Rozhovor o korupci

Musíme se zbavit mindráku z totality. Ten, kdo oznámí korupci, je hrdina.

15. března 2011

Nadace konečně založena! Den zápisu je 15.3. 2011.

Překonali jsme první překážku soudu.