5. listopadu 2012

"Zajetí státu" aneb, kde se při rozdělování EU dotací v regionálních operačních programech stala chyba?

Česká tisková agentura přinesla minulý týden zprávu o ukončení pracovní poměru Pavla Markvarta (ODS) v úřadu ROP Severozápad. Bývalý ředitel regionálního operačního programu strávil většinu září a října ve vazbě kvůli vyšetřování korupce a machinací při rozdělování evropských dotací. Na aktuálním případu Pavla Markvarta i řady dalších personálních vazeb v pozadí vedení krajských "ROPů" je možné názorně ilustrovat alarmující "zajetí státu" ze strany zákulisních vlivových skupin, které na jedné straně zásadním způsobem ovlivňují proces rozdělování a administrace evropských dotací a na straně druhé se řadí k příjemcům eurodotačních (sta)milionů.

V souvislosti s rozdělováním "ropových" dotací se v posledních dvou letech podařilo odhalit celou řadu závažných kauz, které svědčí o nepřípustném propojení politiky, výkonu veřejné správy a pochybného byznysu tyjícímu z pochybných dotačních projektů a neregulérních veřejných zakázek.

Patrně nejkřiklavější dosud známé případy se odehrály v ROP Severozápad a v ROP Střední Čechy. Při pravděpodobném převzetí úplatku za zkorumpovaný výběr stavební firmy na rekonstrukci zámku v Buštěhradě byl zatčen středočeský hejtman David Rath a spolu s ním 7 dalších aktérů. V případě ROP Severozápad byl v červenci odsouzen za korupci při rozdělování dotací krajským soudem na 7,5 roku Petr Kušnierz - bývalý ředitel ROP Severozápad.

V čele dotačního úřadu ROP Severozápad přitom trestně stíhaného Petra Kušnierze nahradil v lednu 2012 další osvědčený úředník z úřadu ROP Severozápad Pavel Markvart. O devět měsíců později jej zadržela policie a obvinila v případě údajných machinací s dotacemi. Obvinění bylo posléze sděleno i dalším úředníkům a politikům, včetně bývalého náměstka hejtmanky Ústeckého kraje Pavla Koudy (dříve ČSSD).

Obviněný Pavel Markvart v posledních letech vedle své práce na dotačním úřadě ROP Severozápad zároveň aktivně působil v regionální politice. V komunálních volbách v roce 2010 dokonce kandidoval jako jednička na chomutovské kandidátce ODS. Ve stejných dnech, kdy se jeden z úředníků ROPu ucházel o post primátora, přitom ROP Severozápad přiděloval desetimilionové dotace na projekty, které získávaly firmy, jejichž majitelé patřili do řad regionální ODS.  Prvního října 2010 tak byl zahájen v Chomutově projekt výstavby luxusních hotelových apartmánů v centru Chomutova (Apartmány 99 Chomutov), na který ROP Severozápad přidělil necelých 56 milionů korun. Skutečným vlastníkem společnosti, která na projekt dostala dotaci, přitom byl někdejší volební manažer ODS v Ústeckém kraji a vlivný člen regionální ODS, podnikatel ve stavebnictví Ahmad Raad. Uvedený příklad bohužel není výjimečnou shodou náhod.

V prostředí krajských ROP se jedná o ilustraci rozbujelého propletence klientelistických a v některých případech i korupčních vazeb, které se v letech 2004 - 2012 postupně zformovaly do podoby vysoce organizovaného systému neformálního řízení toku veřejných peněz ve prospěch vlivných zákulisních skupin parazitujících na výkonu veřejné správy. Na struktuře sedmi regionálních operačních programů je tak možné poukázat na neuralgické body chybného systémového nastavení řízení a kontroly většiny z 26 operačních programů. Hlavní problém je v případě ROP zakódován již v samotné struktuře řízení a kontroly těchto operačních programů, kterými v loňském roce proteklo téměř 30 miliard korun.

Řídicím orgánem nesoucím celkovou odpovědnost za realizaci programu jsou tzv. regionální rady, které jsou tvořeny výborem složeným z politiků zasedajících v příslušných krajských zastupitelstvech. Předsedou rady oprávněným jednat za daný ROP je zpravidla krajský hejtman. V praxi tedy u této skupiny ROP existuje situace, kdy politici, nominovaní do výboru dle stranického klíče a výsledků krajských voleb, fakticky rozhodují o přidělení dotační podpory. Jejich moc je dále posílena tím, že rozhodují o personálním složení úřadu, který dotace administruje, hodnotí a fakticky vykonává i interní audit projektů.

Důležitou roli hrají rovněž Monitorovací výbory, k jehož úkolům a pravomocem patří schvalování kritérií a priorit pro výběr financovaných operací. Jako dobrý příklad toho, jak v regionech vypadá prorůstání zájmových a vlivových struktur do těchto orgánů, poslouží monitorovací výbor ROP Jihozápad, jehož členem je Ing. Pavel Dlouhý, který bývá řazen mezi stranické šedé eminence ODS. V monitorovacím výboru zasedá tento „kníže z Hluboké“ jako zástupce Krajské agrární komory Jihočeského kraje. Při pohledu do portfolia firem spojených s Pavlem Dlouhým je pak ve srovnání s databází příjemců dotací patrné, že milionové dotace z prostředků tohoto ROPu opakovaně získalo s Dlouhým spojené Rybářství Třeboň, a. s., i Golfový klub Hluboká nad Vltavou.

Výtky a požadované změny v systémovém nastavení pravidel pro rozdělování a kontrolu evropských dotací tak směřují zejména vůči:

  1. nastavení a nezávislosti auditního systému,
  2. způsobu kontroly ze strany řídicích orgánů a
  3. k nekoncepční personální politice v oblasti managementu operačních programů,
  4. přílišné roztříštěnosti, složitosti a samotném počtu 26 operačních programů.

České republice se přitom již dostalo řady varování v podobě pozastavení proplácení desítek miliard z řady operačních programů i v podobě konkrétního zamítnutí miliardových projektů z oblasti výstavby dopravní infrastruktury. Na peníze kvůli podezření z korupce a (záměrně) neefektivnímu nastavení řízení a kontroly operačních programů čekají obce, města, kraje, vědecké instituce i firmy, které na finanční podporu z EU ve stávajícím "systému" nedokázaly dosáhnout.

Základními předpoklady pro zvýšení efektivity jsou:

  • snížení počtu operačních programů,
  • zvýšení nezávislé kontroly čerpání dotací (například prostřednictvím většího zapojení Nejvyššího kontrolního úřadu),
  • zvýšení profesionality a nezávislosti managementu operačních programů (pomohlo by dlouho odkládané schválení zákona o státní službě)
  • a v neposlední řadě i účinné zásahy orgánů činných v trestném řízení proti korupci a další trestné činnosti při rozdělování dotací.

Podobné články

18. června 2012

Potřebujeme změnu volebního systému

Již delší dobu se kromě korupce zabývám také tím, jak znovunastolit faktickou demokracii v našem společenském uspořádání. Jsem přesvědčen, že pro tuto vizi je nutnou podmínkou zásadní změna stávajícího volebního systému včetně změny ústavy…

7. ledna 2013

Zlojedská amnestie na Nový rok

Nový rok u nás začal skutečně ostře. Prezident této země se odvážil k bezprecedentnímu kroku, kterým zpochybnil samotnou podstatu právního státu. Jím vyhlášená amnestie představuje tlustou čáru za podvody a korupčními skandály za celou éru…

21. října 2013

Koho budu volit

Hodně lidí se mě ptá, jak hodnotím předvolební peloton stran a hnutí a koho budu volit. Mnozí lidé jsou toho názoru, že není moc z čeho vybírat. Jsem přesvědčen, že v budoucnu budeme moci vybírat kvalitnější kandidátky, sestavené na…

6. ledna 2014

Tříkrálová glosa o trojkoaliční šanci

Před koncem minulého roku se politici vznikající trojkoalice nechali slyšet, že jsou pro výraznou změnu volebního systému, a to směrem k posílení většinových prvků. Pokud svůj záměr naplní, budeme příště volit do Sněmovny po novu. K urnám…

5. ledna 2015

PF 2015: Více hlasů, více spokojenosti

Osm přátel z různých zemí vybírá restauraci pro poslední společný oběd roku 2014. Nemohou se dohodnout. Španěl navrhuje, aby hlasovali. Francouzka se před pár dny dozvěděla o novém způsobu volby nazvaném Demokracie 2.1 a napadá ji, že by…

4. ledna 2016

S Demokracií 2.1 proti korupci

Rok 2015 ukázal, jak široké a univerzální využití má hlasovací systém Demokracie 2.1 (D21). D21 aplikujeme ve firmách i ve školách. Vůbec největší počet hlasování jsme však provedli ve městech, a to v České republice i v zahraničí. Díky…