5. května 2014

Prach na zem kles, je po boji

V úterý 29. dubna 2014 Městský soud v Praze definitivně zprostil Karla Randáka obžaloby, dle které se měl podílet na zveřejnění výplatních pásek Jany Nagyové (dnes Nečasové). Ústní odůvodnění rozhodnutí senátu JUDr. Jaroslava Pytlouna bylo – jak je možné si poslechnout na zvukovém záznamu – zevrubné, pečlivé a logické. Odvolací soud došel – stejně jako předtím soud prvního stupně – k závěru, že zveřejnění informací o platu vysoké státní úřednice nemohlo být trestným činem; nadto konstatoval, že na úniku pásek nebyl ani prokázán jakýkoliv podíl Karla Randáka. Výsledek je to jistě pozitivní. Ale pojďme se podívat podrobněji na to, jaká pochybení a excesy mu přecházely (a protože jich bylo mnoho, bude i dnešní glosa o něco delší).

Již samotné zahájení trestního řízení bylo neobvyklé. Nechť zkusí čtenáři podat trestní oznámení na to, že někdo zveřejnil údaje o jejich mzdě. Policie takové oznámení standardně odloží, nebo postoupí Úřadu pro ochranu osobních údajů, v horším případě na něj nebude reagovat vůbec. V předmětné věci nikoliv. Případu se ujal pražský Odbor hospodářské kriminality, 3. oddělení, útvar vedený mjr. Pavlem Klučkou (shodou náhod toto oddělení stíhá i Vladimíra Sittu, oznamovatele kauzy jízdenek v DPP). Oddělení získalo podivný záznam o vyjádření „osoby, která poskytuje informace PČR a která je dobře obeznámena s činností osoby Karel Randák a jeho blízkých spolupracovníků“ a zahájilo stíhání.

Dle obsahu spisu byla spoluobviněná nucena k výpovědi bez účasti advokáta, o jehož právní pomoc žádala a byl na ni činěn nátlak. Obviněným byly odebrány otisky a DNA (i když samozřejmě žádný důkazní materiál, se kterým by otisky bylo možné srovnat, neexistoval), bylo plánováno použití detektoru lži, policejní orgán se snažil provést prohlídku zavazadel obhájců apod. Obviněným nebylo po dlouhou dobu vůbec umožněno nahlédnout do spisu, v mezidobí však zástupce poškozené do spisu bezproblémově a opakovaně nahlížel.

Stejnou pozornost si zasluhuje i postup státního zastupitelství. To nedokázalo výše uvedený postup policie i přes stížnosti nijak korigovat. Navíc v situaci, kdy zveřejnění údaje o platu vysoké státní úřednice vůbec nemůže být trestným činem, a kdy nadto po prvních výsleších bylo zřejmé, že neexistuje jediný důkaz proti Karlu Randákovi ani druhé spoluobviněné, podal státní zástupce JUDr. Jiří Valsamis obžalobu. Zvláštní byl i důkazní návrh státního zástupce, kdy spolu se spisem předložil soudu též fotografie, o kterých však není zřejmé, kdo a za jakých okolností je pořídil a jak se do spisu vlastně dostaly. A i když zprošťující rozsudek soudu prvního stupně byl důkladný a přesvědčivý, zastupitelství ihned podalo odvolání.

Soudy obou stupňů naštěstí rozhodovaly objektivně. Avšak pro obhájce je v takové situaci velmi obtížné přesvědčovat své klienty o tom, že policie je i v takovýchto případech nestranná a zjišťuje se stejným úsilím všechny skutečnosti svědčící v neprospěch i ve prospěch obviněného.

Podobné články

18. června 2012

Potřebujeme změnu volebního systému

Již delší dobu se kromě korupce zabývám také tím, jak znovunastolit faktickou demokracii v našem společenském uspořádání. Jsem přesvědčen, že pro tuto vizi je nutnou podmínkou zásadní změna stávajícího volebního systému včetně změny ústavy…

7. ledna 2013

Zlojedská amnestie na Nový rok

Nový rok u nás začal skutečně ostře. Prezident této země se odvážil k bezprecedentnímu kroku, kterým zpochybnil samotnou podstatu právního státu. Jím vyhlášená amnestie představuje tlustou čáru za podvody a korupčními skandály za celou éru…

21. října 2013

Koho budu volit

Hodně lidí se mě ptá, jak hodnotím předvolební peloton stran a hnutí a koho budu volit. Mnozí lidé jsou toho názoru, že není moc z čeho vybírat. Jsem přesvědčen, že v budoucnu budeme moci vybírat kvalitnější kandidátky, sestavené na…

6. ledna 2014

Tříkrálová glosa o trojkoaliční šanci

Před koncem minulého roku se politici vznikající trojkoalice nechali slyšet, že jsou pro výraznou změnu volebního systému, a to směrem k posílení většinových prvků. Pokud svůj záměr naplní, budeme příště volit do Sněmovny po novu. K urnám…

5. ledna 2015

PF 2015: Více hlasů, více spokojenosti

Osm přátel z různých zemí vybírá restauraci pro poslední společný oběd roku 2014. Nemohou se dohodnout. Španěl navrhuje, aby hlasovali. Francouzka se před pár dny dozvěděla o novém způsobu volby nazvaném Demokracie 2.1 a napadá ji, že by…

4. ledna 2016

S Demokracií 2.1 proti korupci

Rok 2015 ukázal, jak široké a univerzální využití má hlasovací systém Demokracie 2.1 (D21). D21 aplikujeme ve firmách i ve školách. Vůbec největší počet hlasování jsme však provedli ve městech, a to v České republice i v zahraničí. Díky…