Potřebujeme změnu volebního systému

Již delší dobu se kromě korupce zabývám také tím, jak znovunastolit faktickou demokracii v našem společenském uspořádání. Jsem přesvědčen, že pro tuto vizi je nutnou podmínkou zásadní změna stávajícího volebního systému včetně změny ústavy České republiky. Jde o to otevřít dveře do politiky lidem s osobní integritou a respektem k etickým hodnotám. Současný volební systém totiž podporuje kandidáty opovrhující slušností (tzv. zjedy), jejichž primárním cílem je maximalizace osobní politické moci a osobního finančního zisku.

Klíčová charakteristika kvalitního volebního systému je přímá zodpovědnost zvoleného zastupitele svým voličům. Pro volby do poslanecké sněmovny je třeba zavést nový jednokolový většinový systém s preferenčními hlasy. V praxi to znamená rozdělit republiku do 81 dvoumandátových volebních okrsků shodných se senátními okrsky, v nichž by každá politická strana mohla nominovat dva  své kandidáty. Volební soutěže by se mohli zúčastnit i nezávislí kandidáti, pokud by nashromáždili předepsaný minimální počet podpisů.  Každý volič označí své dva preferované kandidáty a navíc bude moci dát tzv. negativní hlas nejhoršímu kandidátovi. Každý hlas  se počítá jako jeden bod a případný negativní hlas znamená záporný bod. Do poslanecké sněmovny se z každého volebního okrsku dostanou dva kandidáti s nejvyšším součtem.

Vzhledem ke kritické společenské situaci v naší zemi považuji dále za důležité zavést pro nejbližší parlamentní volby kompletní zákaz veškeré politické reklamy. Právě skrze ni dokáží zjedi rafinovaně manipulovat voliči. A pokud by již zvolení poslanci povinně předkládali majetkové přiznání a byli odvolatelní, jsem přesvědčen, že by v nové poslanecké sněmovně sedělo hodně schopných a důvěryhodných lidí, kteří by napomohli vyvést naši zemi ze současného marasmu.

Podobné články

7. ledna 2013

Zlojedská amnestie na Nový rok

Nový rok u nás začal skutečně ostře. Prezident této země se odvážil k bezprecedentnímu kroku, kterým zpochybnil samotnou podstatu právního státu. Jím vyhlášená amnestie představuje tlustou čáru za podvody a korupčními skandály za celou éru…

21. října 2013

Koho budu volit

Hodně lidí se mě ptá, jak hodnotím předvolební peloton stran a hnutí a koho budu volit. Mnozí lidé jsou toho názoru, že není moc z čeho vybírat. Jsem přesvědčen, že v budoucnu budeme moci vybírat kvalitnější kandidátky, sestavené na…

6. ledna 2014

Tříkrálová glosa o trojkoaliční šanci

Před koncem minulého roku se politici vznikající trojkoalice nechali slyšet, že jsou pro výraznou změnu volebního systému, a to směrem k posílení většinových prvků. Pokud svůj záměr naplní, budeme příště volit do Sněmovny po novu. K urnám…

5. ledna 2015

PF 2015: Více hlasů, více spokojenosti

Osm přátel z různých zemí vybírá restauraci pro poslední společný oběd roku 2014. Nemohou se dohodnout. Španěl navrhuje, aby hlasovali. Francouzka se před pár dny dozvěděla o novém způsobu volby nazvaném Demokracie 2.1 a napadá ji, že by…

4. ledna 2016

S Demokracií 2.1 proti korupci

Rok 2015 ukázal, jak široké a univerzální využití má hlasovací systém Demokracie 2.1 (D21). D21 aplikujeme ve firmách i ve školách. Vůbec největší počet hlasování jsme však provedli ve městech, a to v České republice i v zahraničí. Díky…

2. ledna 2017

Rok 2016 byl rokem zásadních změn

Vážení přátelé, rok 2016 byl rokem zásadních změn. Mnozí je považují za spíše negativní. Lze skutečně říci, že jsme svědky krizí globálního světa i krize demokracie. Nicméně jsem pevně přesvědčen, že krize je nutnou součástí přechodu od, v…