10. července 2017
|

Petr Kočí: Obtížný přístup k informacím

Pondělní glosa

Když v roce 2014 rozhodl rozšířený senát Nejvyššího správního soudu, že úřady, kraje, obce, veřejné instituce a jiné tzv. povinné subjekty musí dle zákona o svobodném přístupu k informacím poskytovat informace o platech a odměnách svých zaměstnanců a dalších osob placených z veřejných prostředků, zdálo se, že se již každý žadatel k uvedeným informacím snadno dostane. Nicméně úřady mají i nadále bohužel ve zvyku příjmy vedoucích úředníků zapírat.

Jeden z našich klientů na začátku roku 2016 požádal o informace o platech náměstků ministra průmyslu a obchodu a ředitelů jednotlivých odborů. Ministerstvo informace neposkytlo, Městský soud v Praze sice poskytnutí informací ministerstvu nařídil, nicméně Nejvyšší správní soud rozsudek zrušil a nižšímu soudu uložil, aby obeslal všechny úředníky, jejichž výše platu má být sdělena, a vyzval je k vyjádření. Ti tak učinili a my jsme nyní jsme na těchto 27 vyjádření reagovali. Soud teď bude muset naše repliky vytisknout a všem rozeslat, což zabere nejen přes 5.000 stran papíru, ale především mnoho měsíců. Než bude ve věci finálně rozhodnuto, uplynou další roky, kdy budou úředníci moci své příjmy dál utajovat.

Mezi chronické utajovače informací patří i policie. Náš další klient v roce 2014 žádal o úplně znění pokynu policejního prezidenta k odběrům vzorků DNA. Policie poskytovala informace postupně a velmi neochotně. Kapitulovala (a vyžádaný pokyn nám poskytla) až nyní, po vyhraném soudní řízení o správní žalobě.

Stejně tak se policii nechtělo vydat informace o tom, u kolika osob je v současné době v jejím informačním systému evidován záznam o odebrání biologického materiálu a jaké jsou uschovací lhůty pro tyto osobní údaje. Policie podmínila poskytnutí informací nesmyslně vysokou úhradou nákladů. Po podání správní žaloby názor změnila a informace poskytla bezplatně.

Takto bychom mohli pokračovat, ze zastupování klientů víme, že s ochotou dodržovat zákon a poskytovat informace na tom není lépe ani například Praha 7, Ministerstvo spravedlnosti či České dráhy, a.s. Většina povinných subjektů totiž žádosti o informace nejprve paušálně odmítne a spoléhá na to, že žadatel neuplatní své právo u soudu, a pokud ano, sice uspěje, ale až za několik let.

Petr Kočí, advokát – eAdvokacie.cz

Podobné články

25. února 2011

Korupce a její dopad na ekonomiku této země

Velmi diskutovaným tématem poslední doby u nás je korupce státní správy. Pozice České republiky ve světovém měřítku je objektivně špatná a poslední roky se spíše zhoršuje.

18. února 2011

Rejstříkový soud odmítl registraci

Rejstříkový soud v Praze překvapivě odmítl zaregistrovat nově vznikající Nadační fond proti korupci s odůvodněním, že nejde o veřejně prospěšnou činnost. Rozhodnutí rejstříkového soudu je naprosto neuvěřitelné.

1. března 2011

Protestujeme proti rozhodnutí soudu!

Zakladatelé Nadačního fondu se rozhodli bojovat s rozhodnutím soudu v Praze, který jim zamítl návrh na zápis fondu do rejstříku.

23. března 2011

Tisková konference NFPK

Za účasti velvyslance USA v ČR pana Normana Eisena se uskutečnila tisková konference, na které byl detailně představen program NFPK.

8. března 2011

Rádio Česko: Rozhovor o korupci

Musíme se zbavit mindráku z totality. Ten, kdo oznámí korupci, je hrdina.

15. března 2011

Nadace konečně založena! Den zápisu je 15.3. 2011.

Překonali jsme první překážku soudu.