10. března 2014

„Odměna“ pro whistleblowery

Pomalu se stává pravidlem, že poté, kdy Fondem oceněný whistleblower upozorní na závažný případ korupce, potká jej něco nemilého: v lepším případě výpověď z práce, v horším účelové trestní stíhání. I po těchto zkušenostech nás však stále ještě dokáže překvapit, jak okatě se „nepříjemné náhody“ mohou whistleblowerům přihodit.

Vladimír Sitta se odmítl podílet na tunelování Dopravního podniku hlavního města Prahy a v roce 2009 upozornil protikorupční policii (a později Fond) na nekalosti ve společnosti Neograph a v DPP. „Odměnou“ mu bylo zahájení trestního stíhání proti jeho osobě. Toto trestní řízení je policií bez jakýchkoliv relevantních důkazů nesmyslně natahováno a policie se dopouští řady pochybení. Policie byla dle zákona povinna skončit své vyšetřování do šesti měsíců. Nyní trvá stíhání již přes dva roky, tedy zákonná lhůta byla překročena o více než trojnásobek, přesto činí policejní orgán jednotlivé úkony s několikaměsíčními odstupy.

Ke konci roku 2013 – tedy po téměř dvou letech stíhání – státní zástupkyně jakoby z ničeho nic došla najednou k závěru, že je nutné zajistit bezúhonnému otci pana Sitty jeho veškeré akcie (50 %)v Neographu, a výslovně mu zakázala hlasovat na valných hromadách společnosti. Co je důležité: stalo se tak pouhý týden před konáním zásadní valné hromady. Tímto přesným načasováním ze strany Městského státního zastupitelství v Praze tak došlo k tomu, že pan Sitta st. ztratil možnost hlasovat na valné hromadě své společnosti, a to bez možnosti jakékoliv obrany. Proti rozhodnutí státní zástupkyně sice podal stížnost, ale už předem bylo jasné, že soud o stížnosti v průběhu pár dní, které do valné hromady zbývaly, rozhodnout nestihne.

Pro úplnost lze dodat, že v důsledku zvýšení základního kapitálu Neographu na předmětné valné hromadě, kterému nebylo z výše uvedených důvodů možné zabránit, se Vladimír Sitta st. z akcionáře s 50 % podílem ve společnosti stal akcionářem pouze se 7% akcií. Účel byl tedy splněn.

Vladimír Sitta se uvedeným trestním stíháním ani zabavováním majetku nenechal zastrašit a ve dnech 13. a 14. února 2014 vypovídal před Útvarem odhalování korupce a finanční kriminality ve věci obvinění Iva Rittiga, Jana Janků, Marka Stubleyho, Davida Michal a Petera Kmetě. Pouhý třetí pracovní den od podání tohoto svědectví (poté, kdy se v trestní věci pana Sitty opět několik měsíců vůbec nic ze strany policie nedělo) bylo trestní stíhání pana Sitty podstatně rozšířeno.

Nelze se divit, že veřejnost odmítá uvěřit tomu, že výše uvedené přesné načasování jednotlivých kroků v obou uvedených případech je výsledkem pouhé náhody. Spíše to vzbuzuje dojem, že jde o šikanu ze strany Městského státního zastupitelství v Praze, o cílený akt msty vůči Vladimíru Sittovi a o snahu jej zastrašit, aby již dále nevypovídal. A protistranou získaná papírna Neograph je k tomu navíc dobrý bonus.

JUDr. Petr Kočí – 777 626 065, JUDr. Dagmar Máchová - 257111611, Vyšetřující policista: kpt. Pavel Nevtípil - 974 826 759

Podobné články

18. června 2012

Potřebujeme změnu volebního systému

Již delší dobu se kromě korupce zabývám také tím, jak znovunastolit faktickou demokracii v našem společenském uspořádání. Jsem přesvědčen, že pro tuto vizi je nutnou podmínkou zásadní změna stávajícího volebního systému včetně změny ústavy…

7. ledna 2013

Zlojedská amnestie na Nový rok

Nový rok u nás začal skutečně ostře. Prezident této země se odvážil k bezprecedentnímu kroku, kterým zpochybnil samotnou podstatu právního státu. Jím vyhlášená amnestie představuje tlustou čáru za podvody a korupčními skandály za celou éru…

21. října 2013

Koho budu volit

Hodně lidí se mě ptá, jak hodnotím předvolební peloton stran a hnutí a koho budu volit. Mnozí lidé jsou toho názoru, že není moc z čeho vybírat. Jsem přesvědčen, že v budoucnu budeme moci vybírat kvalitnější kandidátky, sestavené na…

6. ledna 2014

Tříkrálová glosa o trojkoaliční šanci

Před koncem minulého roku se politici vznikající trojkoalice nechali slyšet, že jsou pro výraznou změnu volebního systému, a to směrem k posílení většinových prvků. Pokud svůj záměr naplní, budeme příště volit do Sněmovny po novu. K urnám…

5. ledna 2015

PF 2015: Více hlasů, více spokojenosti

Osm přátel z různých zemí vybírá restauraci pro poslední společný oběd roku 2014. Nemohou se dohodnout. Španěl navrhuje, aby hlasovali. Francouzka se před pár dny dozvěděla o novém způsobu volby nazvaném Demokracie 2.1 a napadá ji, že by…

4. ledna 2016

S Demokracií 2.1 proti korupci

Rok 2015 ukázal, jak široké a univerzální využití má hlasovací systém Demokracie 2.1 (D21). D21 aplikujeme ve firmách i ve školách. Vůbec největší počet hlasování jsme však provedli ve městech, a to v České republice i v zahraničí. Díky…