10. července 2017

Obtížný přístup k informacím

Když v roce 2014 rozhodl rozšířený senát Nejvyššího správního soudu, že úřady, kraje, obce, veřejné instituce a jiné tzv. povinné subjekty musí dle zákona o svobodném přístupu k informacím poskytovat informace o platech a odměnách svých zaměstnanců a dalších osob placených z veřejných prostředků, zdálo se, že se již každý žadatel k uvedeným informacím snadno dostane. Nicméně úřady mají i nadále bohužel ve zvyku příjmy vedoucích úředníků zapírat.

Jeden z našich klientů na začátku roku 2016 požádal o informace o platech náměstků ministra průmyslu a obchodu a ředitelů jednotlivých odborů. Ministerstvo informace neposkytlo, Městský soud v Praze sice poskytnutí informací ministerstvu nařídil, nicméně Nejvyšší správní soud rozsudek zrušil a nižšímu soudu uložil, aby obeslal všechny úředníky, jejichž výše platu má být sdělena, a vyzval je k vyjádření. Ti tak učinili a my jsme nyní jsme na těchto 27 vyjádření reagovali. Soud teď bude muset naše repliky vytisknout a všem rozeslat, což zabere nejen přes 5.000 stran papíru, ale především mnoho měsíců. Než bude ve věci finálně rozhodnuto, uplynou další roky, kdy budou úředníci moci své příjmy dál utajovat.

Mezi chronické utajovače informací patří i policie. Náš další klient v roce 2014 žádal o úplně znění pokynu policejního prezidenta k odběrům vzorků DNA. Policie poskytovala informace postupně a velmi neochotně. Kapitulovala (a vyžádaný pokyn nám poskytla) až nyní, po vyhraném soudní řízení o správní žalobě.

Stejně tak se policii nechtělo vydat informace o tom, u kolika osob je v současné době v jejím informačním systému evidován záznam o odebrání biologického materiálu a jaké jsou uschovací lhůty pro tyto osobní údaje. Policie podmínila poskytnutí informací nesmyslně vysokou úhradou nákladů. Po podání správní žaloby názor změnila a informace poskytla bezplatně.

Takto bychom mohli pokračovat, ze zastupování klientů víme, že s ochotou dodržovat zákon a poskytovat informace na tom není lépe ani například Praha 7, Ministerstvo spravedlnosti či České dráhy, a.s. Většina povinných subjektů totiž žádosti o informace nejprve paušálně odmítne a spoléhá na to, že žadatel neuplatní své právo u soudu, a pokud ano, sice uspěje, ale až za několik let.

Podobné články

18. června 2012

Potřebujeme změnu volebního systému

Již delší dobu se kromě korupce zabývám také tím, jak znovunastolit faktickou demokracii v našem společenském uspořádání. Jsem přesvědčen, že pro tuto vizi je nutnou podmínkou zásadní změna stávajícího volebního systému včetně změny ústavy…

7. ledna 2013

Zlojedská amnestie na Nový rok

Nový rok u nás začal skutečně ostře. Prezident této země se odvážil k bezprecedentnímu kroku, kterým zpochybnil samotnou podstatu právního státu. Jím vyhlášená amnestie představuje tlustou čáru za podvody a korupčními skandály za celou éru…

21. října 2013

Koho budu volit

Hodně lidí se mě ptá, jak hodnotím předvolební peloton stran a hnutí a koho budu volit. Mnozí lidé jsou toho názoru, že není moc z čeho vybírat. Jsem přesvědčen, že v budoucnu budeme moci vybírat kvalitnější kandidátky, sestavené na…

6. ledna 2014

Tříkrálová glosa o trojkoaliční šanci

Před koncem minulého roku se politici vznikající trojkoalice nechali slyšet, že jsou pro výraznou změnu volebního systému, a to směrem k posílení většinových prvků. Pokud svůj záměr naplní, budeme příště volit do Sněmovny po novu. K urnám…

5. ledna 2015

PF 2015: Více hlasů, více spokojenosti

Osm přátel z různých zemí vybírá restauraci pro poslední společný oběd roku 2014. Nemohou se dohodnout. Španěl navrhuje, aby hlasovali. Francouzka se před pár dny dozvěděla o novém způsobu volby nazvaném Demokracie 2.1 a napadá ji, že by…

4. ledna 2016

S Demokracií 2.1 proti korupci

Rok 2015 ukázal, jak široké a univerzální využití má hlasovací systém Demokracie 2.1 (D21). D21 aplikujeme ve firmách i ve školách. Vůbec největší počet hlasování jsme však provedli ve městech, a to v České republice i v zahraničí. Díky…