Obstrukcí proti Centrálnímu registru smluv

Poslanci jsou neustále pod drobnohledem nevládních organizací. Důkazem toho je nedávné zasedání Ústavněprávního výboru, které se tentokrát nekonalo na půdě Sněmovny nýbrž v Kašperských horách. Přesunutí jednání do horského prostředí bylo odůvodněno množstvím práce, které čekalo na členy tohoto výboru. Produktivita práce v prostředí odtrženém od civilizace se zajisté zvyšuje. Toto zjištění lze nepochybně vědecky potvrdit. Důležitým bodem programu bylo navíc jednání k Centrálnímu registru smluv, který je součástí 9 RESTů projektu nevládních organizací Rekonstrukce státu.

Pamatuji si úvodní setkání s poslancem Janem Farským, kdy jsme doufali v přijetí zákona o registru smluv do konce roku 2012. Obdoba tohoto zákona byla přece na Slovensku přijata během 2 měsíců! Je vskutku velmi obtížné nebo spíše nemožné prezentovat argumenty, které by znemožňovaly přijetí Centrálního registru smluv. Koneckonců je možné podrobně zkoumat slovenskou zkušenost s registrem smluv a následně vyhodnotit smysluplnost příslušných námitek. Nejčastější námitkou je zvýšená administrace. Zveřejnění smlouvy je nicméně stejně jednoduché jako odeslání smlouvy s přílohou, což názorně demonstroval Jan Farský během semináře „Slovenská zkušenost českou realitou“ dne 11. dubna 2013.[1] Samotný modul zveřejňování je navíc již vyvinut na Portálu veřejné správy.[2] Celkové investiční náklady na vývoj registru smluv se pohybují kolem 5 milionů Kč.

Jelikož logické argumenty proti zavedení registru smluv chybí, klientelistické struktury využívají obstrukční nástroje, kterými neustále odkládají již samotné jeho projednání. Nebylo tomu jinak ani v Kašperských horách, kdy poslanec ODS Aleš Rádl navrhl zpracovat další analýzu, která by opět zkoumala nákladovost a náročnost registru smluv. Dá se říct, že poslanec Rádl hledá odpovědi na otázky, které již byly dávno položeny a odpovězeny. Při značném zjednodušení lze konstatovat, že na jednu jednotku veřejné správy se vyšplhají investiční náklady na 333 Kč.[3] Je navíc s podivem, že tento požadavek byl představen po téměř ročních podrobných debatách. V horském prostředí nedaleko Šumavy myšlenka dalšího odkladu získala „nečekanou“ podporu rovněž u poslanců ČSSD a poslankyně KSČM a počtvrté již bylo projednání odloženo – tentokrát na září 2013.

Samotné jednání jsme se Vám pokoušeli zprostředkovat pomocí video dokumentace, nicméně s natáčením vyslovil souhlas pouze Jan Farský. Podrobnou reportáž z jednání výboru připravil kolega Kamil Gregor z o.s. Kohovolit.[4] Samotný tlak na přijetí registru smluv budeme stupňovat a za poslanci se vypravíme i na druhý konec světa. Je nezbytné zavést nástroj, který soustředí veškeré výdaje veřejné správy na jednom místě a umožní tak dohled ze strany laické i odborné veřejnosti.

Podobné články

18. června 2012

Potřebujeme změnu volebního systému

Již delší dobu se kromě korupce zabývám také tím, jak znovunastolit faktickou demokracii v našem společenském uspořádání. Jsem přesvědčen, že pro tuto vizi je nutnou podmínkou zásadní změna stávajícího volebního systému včetně změny ústavy…

7. ledna 2013

Zlojedská amnestie na Nový rok

Nový rok u nás začal skutečně ostře. Prezident této země se odvážil k bezprecedentnímu kroku, kterým zpochybnil samotnou podstatu právního státu. Jím vyhlášená amnestie představuje tlustou čáru za podvody a korupčními skandály za celou éru…

21. října 2013

Koho budu volit

Hodně lidí se mě ptá, jak hodnotím předvolební peloton stran a hnutí a koho budu volit. Mnozí lidé jsou toho názoru, že není moc z čeho vybírat. Jsem přesvědčen, že v budoucnu budeme moci vybírat kvalitnější kandidátky, sestavené na…

6. ledna 2014

Tříkrálová glosa o trojkoaliční šanci

Před koncem minulého roku se politici vznikající trojkoalice nechali slyšet, že jsou pro výraznou změnu volebního systému, a to směrem k posílení většinových prvků. Pokud svůj záměr naplní, budeme příště volit do Sněmovny po novu. K urnám…

5. ledna 2015

PF 2015: Více hlasů, více spokojenosti

Osm přátel z různých zemí vybírá restauraci pro poslední společný oběd roku 2014. Nemohou se dohodnout. Španěl navrhuje, aby hlasovali. Francouzka se před pár dny dozvěděla o novém způsobu volby nazvaném Demokracie 2.1 a napadá ji, že by…

4. ledna 2016

S Demokracií 2.1 proti korupci

Rok 2015 ukázal, jak široké a univerzální využití má hlasovací systém Demokracie 2.1 (D21). D21 aplikujeme ve firmách i ve školách. Vůbec největší počet hlasování jsme však provedli ve městech, a to v České republice i v zahraničí. Díky…