14. listopadu 2012

O propojenosti politiky a byznysu aneb „mapa české korupce“

Ví se dávno, že základním principem strategie je koncentrace. Koncentrace armády, moci, peněz, krásy - a to v pravý čas a na pravém místě. Co se ví už méně, je, že základním principem tunelování je opak koncentrace - diverzifikace. Chcete příklad? Tak třeba si hypoteticky představte, že z každé prodané jízdenky Vám jde do kapsy několik málo haléřů. Nebo z každé uskladněné injekční stříkačky v nějaké nemocnici koruna. Už chápete? Pro každého jednotlivce to jsou směšné částky, nad kterými každý mávne rukou. Haléře a koruny. Jenže když se to všechno následně zkoncentruje na jednom účtu, jsou z toho kolosální částky a - kolosální moc.                                

Před časem Fond obdržel mailem zajímavý soubor s texty a s obrázky, který jsme pracovně nazvali „mapa české korupce“. Neznámý autor v něm na základě informací z otevřených zdrojů mapuje vzájemné osobní a jiné vazby významných činovníků politické scény a orgánů státní správy s fyzickými či právnickými osobami, které mají či měli co do činění s potenciálně nekalými (např. korupčními) či kriminálními aktivitami v České republice za posledních 10, resp. 20 let (do ledna tohoto roku). Těch propojených subjektů či událostí je cca tři sta a vzniklý graf představuje změť čar, ze které není nic vidět. S použitím vědeckých metod nicméně autor stanovuje v jistém smyslu nejdůležitější prvky v tom klubku. A výsledek? První čtyři příčky jsou: 1. Václav Klaus starší, 2. ČEZ, 3. Miroslav Kalousek, 4. Právnická fakulta Západočeské univerzity v Plzni. Nedaleko od nich se pak nachází František Mrázek, Ředitelství silnic a dálnic, Martin Barták a další osoby…

Prvním čtyřem pak autor věnuje krátký popis jejich „příběhu“ s popisem vazeb na výše zmíněné osoby, kauzy apod. A přidává k nim – teď již čitelný – graf vazeb. Je to velmi zajímavé čtení, psané s velkým nadhledem a s humorem. Neméně s humorem je psán i průvodní text.

Z mnoha zajímavých pasáží ocitujme tuto: „Co je to tedy demokracie? Většině lidí se vybaví u slova demokracie zřejmě především pojmy jako „svoboda slova“ nebo „volby“. Takové pojetí je ovšem chybné (...). Podstatou demokracie je rovnost před zákonem (a to nezávisle na majetku, vzdělání, rase, pohlaví atd.). Teprve z rovnosti před zákonem plynou další rysy demokracie jako svoboda slova či volby.

Rozhodli jsme se, že materiál zveřejníme na našich stránkách (vizte ZDE). A v souladu s autorem vyzýváme: „Autor by se také velmi rád omluvil všem, kteří už se nevešli a takovými hybateli se přesto být cítí, a rád by je tímto vyzval, aby se za účelem kompletace a evidence hlásili na nejbližší policejní stanici nebo státní zastupitelství.“

Podobné články

18. června 2012

Potřebujeme změnu volebního systému

Již delší dobu se kromě korupce zabývám také tím, jak znovunastolit faktickou demokracii v našem společenském uspořádání. Jsem přesvědčen, že pro tuto vizi je nutnou podmínkou zásadní změna stávajícího volebního systému včetně změny ústavy…

7. ledna 2013

Zlojedská amnestie na Nový rok

Nový rok u nás začal skutečně ostře. Prezident této země se odvážil k bezprecedentnímu kroku, kterým zpochybnil samotnou podstatu právního státu. Jím vyhlášená amnestie představuje tlustou čáru za podvody a korupčními skandály za celou éru…

21. října 2013

Koho budu volit

Hodně lidí se mě ptá, jak hodnotím předvolební peloton stran a hnutí a koho budu volit. Mnozí lidé jsou toho názoru, že není moc z čeho vybírat. Jsem přesvědčen, že v budoucnu budeme moci vybírat kvalitnější kandidátky, sestavené na…

6. ledna 2014

Tříkrálová glosa o trojkoaliční šanci

Před koncem minulého roku se politici vznikající trojkoalice nechali slyšet, že jsou pro výraznou změnu volebního systému, a to směrem k posílení většinových prvků. Pokud svůj záměr naplní, budeme příště volit do Sněmovny po novu. K urnám…

5. ledna 2015

PF 2015: Více hlasů, více spokojenosti

Osm přátel z různých zemí vybírá restauraci pro poslední společný oběd roku 2014. Nemohou se dohodnout. Španěl navrhuje, aby hlasovali. Francouzka se před pár dny dozvěděla o novém způsobu volby nazvaném Demokracie 2.1 a napadá ji, že by…

4. ledna 2016

S Demokracií 2.1 proti korupci

Rok 2015 ukázal, jak široké a univerzální využití má hlasovací systém Demokracie 2.1 (D21). D21 aplikujeme ve firmách i ve školách. Vůbec největší počet hlasování jsme však provedli ve městech, a to v České republice i v zahraničí. Díky…