O důchodech aneb předpovídání je obtížné, zvláště jde-li o budoucnost

V nedělním diskusním pořadu byl jedním z diskutujících i odstupující ministr Jaromír Drábek. Ve své funkci prokázal, že je mistr propagandy, na což Fond upozorňuje již od března. Vedle jiných témat hovořil pan Drábek i o nutnosti důchodové reformy a zavedení tzv. druhého pilíře. Konstatoval, že o nezbytnosti reformy vzhledem k nepříznivému demografickému vývoji není pochyb a že se na tom shodnou všichni ekonomové, kteří se tím zabývají. Při vší úctě, osobně jsem ke tvrzení a doporučení ekonomů dramaticky skeptický (přesněji: nevěřím jim ani slovo).             

Před několika lety se začal scházet Poradní expertní sbor ministra financí a ministra práce a sociálních věcí (dále jen „sbor“ či „PES“), který měl za cíl vypracovat analýzu a doporučení k důchodové reformě. Členy sboru byli i zástupci penzijních fondů a ekonomové. PES nakonec vypracoval závěrečnou zprávu, ve které došel k výše uvedenému závěru, který zopakoval pan Drábek (a je i na stránkách MPSV).

Svého času jsem si zápisy z jednání a závěrečnou zprávu PES pročetl. Sbor ve svých úvahách přijal předpoklady o demografickém vývoji, vývoji inflace, hrubého domácího produktu a také o vývoji (růstu) produktivity práce na desítky let dopředu. Vše se zdálo být – v rámci možností – rozumné a poctivé. Nakonec jsem ale byl zklamán.

Klíčový faktor, o kterém PES věděl, ale v závěrečné zprávě o něm neuvedl ANI SLOVO, je přijatý předpoklad o růstu produktivity práce. Politiky neustále omílaný argument, že dříve na jednoho důchodce vydělávali 4 pracující lidé, dnes již pouze 2 pracující a za 30 let už jenom 1 pracující značně vybledne, když k tomu uvážíte předpoklad o růstu produktivity práce, o kterém PES věděl, ale který v závěrečné zprávě nezmínil a neuvážil (proč?). Totiž, za 40 let jeden pracující může vytvořit téměř trojnásobek peněžní hodnoty toho, co vytvořil jeden pracující v roce 2010 – právě kvůli vyšší produktivitě práce. Lze odvodit podrobně, že při sborem přijatých předpokladech o budoucím vývoji demografických a ekonomických faktorů (včetně růstu produktivity práce) bude mít důchodce v roce 2050 cca 1,7 násobek disponibilní peněžní hodnoty (bude tedy bohatší) oproti tomu, co měl současný důchodce v roce 2010. A to bez důchodové reformy!

Nevím, zda důchodová reforma je či není nezbytná. Vím ale bezpečně, že z předpokladů, které sbor přijal, nijak nezbytnost důchodové reformy neplyne - ač PES a politici tvrdí opak.

 

Podobné články

18. června 2012

Potřebujeme změnu volebního systému

Již delší dobu se kromě korupce zabývám také tím, jak znovunastolit faktickou demokracii v našem společenském uspořádání. Jsem přesvědčen, že pro tuto vizi je nutnou podmínkou zásadní změna stávajícího volebního systému včetně změny ústavy…

7. ledna 2013

Zlojedská amnestie na Nový rok

Nový rok u nás začal skutečně ostře. Prezident této země se odvážil k bezprecedentnímu kroku, kterým zpochybnil samotnou podstatu právního státu. Jím vyhlášená amnestie představuje tlustou čáru za podvody a korupčními skandály za celou éru…

21. října 2013

Koho budu volit

Hodně lidí se mě ptá, jak hodnotím předvolební peloton stran a hnutí a koho budu volit. Mnozí lidé jsou toho názoru, že není moc z čeho vybírat. Jsem přesvědčen, že v budoucnu budeme moci vybírat kvalitnější kandidátky, sestavené na…

6. ledna 2014

Tříkrálová glosa o trojkoaliční šanci

Před koncem minulého roku se politici vznikající trojkoalice nechali slyšet, že jsou pro výraznou změnu volebního systému, a to směrem k posílení většinových prvků. Pokud svůj záměr naplní, budeme příště volit do Sněmovny po novu. K urnám…

5. ledna 2015

PF 2015: Více hlasů, více spokojenosti

Osm přátel z různých zemí vybírá restauraci pro poslední společný oběd roku 2014. Nemohou se dohodnout. Španěl navrhuje, aby hlasovali. Francouzka se před pár dny dozvěděla o novém způsobu volby nazvaném Demokracie 2.1 a napadá ji, že by…

4. ledna 2016

S Demokracií 2.1 proti korupci

Rok 2015 ukázal, jak široké a univerzální využití má hlasovací systém Demokracie 2.1 (D21). D21 aplikujeme ve firmách i ve školách. Vůbec největší počet hlasování jsme však provedli ve městech, a to v České republice i v zahraničí. Díky…