Nová závažná zjištění v kauze jihlavské vody

Svaz vodovodů a kanalizací Jihlavsko (dále SVAK) zadává zakázky převážně bez jakékoliv soutěže na základě takzvané in-house výjimky. Tuto výjimku ovšem využívá pravděpodobně protiprávně, což může pro SVAK znamenat, že by vracel desítky milionů Kč evropských peněz. Je to přitom tentýž SVAK, který odmítá Jihlavě vrátit vodárenskou infrastrukturu v hodnotě miliardy Kč, ačkoliv Jihlava vystoupila ze svazku k 31. 12. 2012 a majetek měl být Jihlavě vrácen do 31. ledna 2013 (viz http://www.nfpk.cz/aktuality/3874)! Jihlava tak denně přichází o statisíce korun na ušlém příjmu z provozování vodovodů a kanalizací.

Veřejný zadavatel (například obec) má možnost zadat veřejnou zakázku bez jakékoli soutěže své komunální firmě – svému „internímu“ in-house dodavateli. Možný je i tzv. „kolektivní in-house“, kdy sdružené obce mohou bez jakékoli soutěže zadat zakázku firmě, kterou si svazek obcí pro tento účel založí. Prakticky je zrušeno tržní prostředí jako například ve vodárenském byznysu na Vysočině a v Jihomoravském kraji, kde zakázky získává od svazků obcí Vodárenská akciová společnost, a.s. (dále VaS).

První a zásadní otázkou je, zda VaS je in-house dodavatelem SVAKu, který ji nevlastní ani nekontroluje, ale je společníkem Svazu VKMO s.r.o., který je jediným akcionářem VaS: Tuto záležitost speciálně pro tuto glosu posoudila Jana Mayerová, která donedávna byla poradkyní ministra financí Andreje Babiše pro oblast evropských fondů.

"Vzhledem k tomu, v jaké je dnes Jihlava situaci (tj. soudy se SVAK), tak je víc než zřejmé, že SVAK nikdy skutečně nebyla schopna funkčně ovládat (ve prospěch Jihlavy). Tím chybí základní podmínka pro naplnění in-house – schopnost faktického ovládání. O tom, že Jihlava nemá žádný vliv na Svaz VKMO a potažmo VaS asi není pochyb. Celá konstrukce je z pohledu dnes platných zákonů velice pochybná a snaha jej udržet u života je velice podezřelá," uvedla Jana Mayerová.

Problém s aplikací in-house výjimky nastává také v případě odchodu obcí ze svazku obcí a tedy i z kolektivní in-house smlouvy. Bývalí členové nemohou po odchodu z kolektivního prostředí „in-house“ kontraktu uplatnit vliv nad strategickými rozhodnutími stejně tak jakožto nad ostatními důležitými rozhodnutími VaS jako ovládané firmy. Svazek obcí však přesto takové obci vnucuje provozování VaS.

Podle ustálené evropské judikatury je rozhodující, kdo skutečně vykonává faktickou kontrolu nad předmětným subjektem. Až do úplného vypořádání majetku bývalých členů, tak nemůže pro porušení zásady kontroly být uplatněna zásada kontroly a tím ani výjimka in-house kontraktu.

Nesplnění povinnost navrácení vodárenského majetku Jihlavě přináší celou řadu závažných problémů a rizik – mezi jinými sankce, penále či vrácení národních či evropských dotací.

Spoluautorem glosy je Janusz Konieczny, projektový manažer NFPK

Podobné články

18. června 2012

Potřebujeme změnu volebního systému

Již delší dobu se kromě korupce zabývám také tím, jak znovunastolit faktickou demokracii v našem společenském uspořádání. Jsem přesvědčen, že pro tuto vizi je nutnou podmínkou zásadní změna stávajícího volebního systému včetně změny ústavy…

7. ledna 2013

Zlojedská amnestie na Nový rok

Nový rok u nás začal skutečně ostře. Prezident této země se odvážil k bezprecedentnímu kroku, kterým zpochybnil samotnou podstatu právního státu. Jím vyhlášená amnestie představuje tlustou čáru za podvody a korupčními skandály za celou éru…

21. října 2013

Koho budu volit

Hodně lidí se mě ptá, jak hodnotím předvolební peloton stran a hnutí a koho budu volit. Mnozí lidé jsou toho názoru, že není moc z čeho vybírat. Jsem přesvědčen, že v budoucnu budeme moci vybírat kvalitnější kandidátky, sestavené na…

6. ledna 2014

Tříkrálová glosa o trojkoaliční šanci

Před koncem minulého roku se politici vznikající trojkoalice nechali slyšet, že jsou pro výraznou změnu volebního systému, a to směrem k posílení většinových prvků. Pokud svůj záměr naplní, budeme příště volit do Sněmovny po novu. K urnám…

5. ledna 2015

PF 2015: Více hlasů, více spokojenosti

Osm přátel z různých zemí vybírá restauraci pro poslední společný oběd roku 2014. Nemohou se dohodnout. Španěl navrhuje, aby hlasovali. Francouzka se před pár dny dozvěděla o novém způsobu volby nazvaném Demokracie 2.1 a napadá ji, že by…

4. ledna 2016

S Demokracií 2.1 proti korupci

Rok 2015 ukázal, jak široké a univerzální využití má hlasovací systém Demokracie 2.1 (D21). D21 aplikujeme ve firmách i ve školách. Vůbec největší počet hlasování jsme však provedli ve městech, a to v České republice i v zahraničí. Díky…