Nakupování hlasů zahájeno

Čirou náhodou jsem narazil na dva bezdomovce sedící na lavičce, kteří s velkou vděčností přijali ode mě dvacet korun. Po čase přiznali, že během voleb jsou zneužívání, jelikož nedokážou odmítnout pět set korun za svůj voličský hlas. Občas ani nevědí, koho vlastně volí. Uvědomují si, že se ocitli na straně zla, nikoliv dobra, ovšem zároveň vysvětlují, že se jedná o vyšší sílu, které podlehnou. Oba bezdomovci diskutují se mnou s překvapivou pokorou a upřímností. Tvrdí, že nemají odvahu a sílu se místním zlojedům postavit.

Dne 18. ledna 2011 Ústavní soud vyhlásil nález, ve kterém uvedl, že je zcela nepřípustné, aby volby byly pojaty „obchodně tržním způsobem“ a dále podotkl, že toto pojetí voleb je „s principy demokratického právního státu v extrémním a hrubém nesouladu“. Občas takováto strana prakticky nevede žádnou kampaň, je zcela zdiskreditovaná a její výsledek je téměř výhradně závislý od nakupování hlasů. Jindy se jedná o činnost doplňkovou, a to prakticky v každých volbách, kdy je využit již zavedený systém nakupování. Dá se říct, že organizovaná zločinecká skupina osob zajišťuje pak pro zájemce (lokální zlojedy) tisíce či desetitisíce voličských hlasů. Tyto hlasy pak získá strana, která za ně nabídne nejvíce peněz. Jak jednoduché. Takovýto systém ovšem není jednoduché vytvořit – ve výsledků je pak pro nákupčí hlasů klíčové se dopracovat k seznamu voličů, kteří jsou ochotni svůj hlas prodat a jsou vůči nákupčímu zcela loajální. Jednotlivé systémy nakupování mají různé odlišnosti, nicméně podstatu mají společnou – agresivní formou napadají jedno z nejzákladnějších práv každého občana – svobodné hlasování ve volbách. Uvedený příklad se dvěma bezdomovci je pochopitelně určitým extrémním případem, který není příliš oblíbený u nákupčích. Klasický model nakupování je zaveden ve vyloučených lokalitách či sídlištích, kde svůj hlas prodávají takto masově celé rodiny.

Jestliže politická strana během své volební kampaně nabízí volební guláš, tombolu, vouchery či jakékoliv jiné dárky, pak se nejedná o „volební korupci“, ačkoliv se tyto aktivity mohou občas jevit jako krajně neetické. Během nelegálního nakupování hlasů jsou nejenom vypláceny přímo peníze, ale voličský hlas je vyměňován rovněž za balíčky cigaret či pytle brambor. Základní rozdíl spočívá nicméně v tom, že jejich získání je podmíněno volbou konkrétní strany či kandidáta.

Na monitoringu letošních voleb Nadační fond proti korupci spolupracuje s občanskými sdruženími Oživení, Našimi politiky a Transparency International. Pokud kdokoliv z Vás zpozoruje cokoliv podezřelého nasvědčující manipulaci voleb, neváhejte nás kontaktovat.

Podobné články

18. června 2012

Potřebujeme změnu volebního systému

Již delší dobu se kromě korupce zabývám také tím, jak znovunastolit faktickou demokracii v našem společenském uspořádání. Jsem přesvědčen, že pro tuto vizi je nutnou podmínkou zásadní změna stávajícího volebního systému včetně změny ústavy…

7. ledna 2013

Zlojedská amnestie na Nový rok

Nový rok u nás začal skutečně ostře. Prezident této země se odvážil k bezprecedentnímu kroku, kterým zpochybnil samotnou podstatu právního státu. Jím vyhlášená amnestie představuje tlustou čáru za podvody a korupčními skandály za celou éru…

21. října 2013

Koho budu volit

Hodně lidí se mě ptá, jak hodnotím předvolební peloton stran a hnutí a koho budu volit. Mnozí lidé jsou toho názoru, že není moc z čeho vybírat. Jsem přesvědčen, že v budoucnu budeme moci vybírat kvalitnější kandidátky, sestavené na…

6. ledna 2014

Tříkrálová glosa o trojkoaliční šanci

Před koncem minulého roku se politici vznikající trojkoalice nechali slyšet, že jsou pro výraznou změnu volebního systému, a to směrem k posílení většinových prvků. Pokud svůj záměr naplní, budeme příště volit do Sněmovny po novu. K urnám…

5. ledna 2015

PF 2015: Více hlasů, více spokojenosti

Osm přátel z různých zemí vybírá restauraci pro poslední společný oběd roku 2014. Nemohou se dohodnout. Španěl navrhuje, aby hlasovali. Francouzka se před pár dny dozvěděla o novém způsobu volby nazvaném Demokracie 2.1 a napadá ji, že by…

4. ledna 2016

S Demokracií 2.1 proti korupci

Rok 2015 ukázal, jak široké a univerzální využití má hlasovací systém Demokracie 2.1 (D21). D21 aplikujeme ve firmách i ve školách. Vůbec největší počet hlasování jsme však provedli ve městech, a to v České republice i v zahraničí. Díky…