17. března 2014

Nadační fond proti korupci slaví 3. narozeniny

Prvním úspěchem je, že je může slavit. Že nezanikl, ani nebyl rozprášen či zničen.

Zaniknout mohl, jak je často obvyklé, už jen neshodami těch, kteří jej založili, nebo vedou, nebo právě nevedou, nebo měli jiné představy, nebo chtěli aby… a jak může Jarda, když Zdeněk...!

Zdá se to vždycky malé a nicotné, ale právě tyhle “drobnosti” často zničí i ty nejlepší a nejbohulibější úmysly.

NFPK není sdružením řeholníků (Karel - zakladatel, pak ve svém osobním počínání občas dělá maximum, aby si to někdo náhodou nemyslel…ostatně já sám bych pro sebe  také těžko hledal vhodný řád..) Občas se i pohádáme, nebo máme rozdílné názory a to na kdeco.

Ale dosud jsme se vždy dokázali navzájem shodnout, což považuji za jeden z podstatných důvodů, proč je  NFPK úspěšný. Hodně nám v této věci pomohly útoky jak ze strany státu (daňové kontroly a jiné chlebíčky), tak i fin-gangsterů převlečených do advokátních triček. Útok soupeře vždycky stmelí vlastní řady a potvrzuje smysl počínání.

Bilanci Fondu si lze prohlédnout jak na jeho webových stránkách, tak ale často i na stránkách denního tisku. V souvislosti s řadou kauz, jejichž inkubační doba byla poměrně dlouhá, ale nakonec světlo světa k naší radosti spatřila. Obávali jsme se, že délkou může být dokonce věčnost, takže jsme spokojeni.

Myslím si, podle vlastních zkušeností, že NFPK se výrazně liší od mnoha jiných sdružení zejména v tom, že jak ve správní radě, tak ve vedení ve fondu není výrazný posera. Zažil jsem mnohokrát, kdy taková figura zavleče patřičnou porci strachu, paniky, a hysterie -  až se všichni radši rozeběhnou ke sporákům, domů. “Nebudu si kazit život”.

Dalším nezbytným faktorem přežití jsou peníze. Přes všechny příspěvky drobných dárců, že fond stále existuje, je zásluhou především zakladatele Karla a dalších dárců, kteří nám skutečně poskytli vysoké částky. Ale přehled lidí, na našem transparentním účtu, kteří nám měsíčně posílají stokoruny, zavazuje především morálně.

Možná se to nezdá, ale boj s těmi, co kradou - stojí hodně. Mají totiž dost nakradeno na to, aby masívně investovali do svého maskování, do svých kompliců od advokátů přes politiky, media -  až po soudce. Prodírat se touto barikádou, která stojí na bankovkách, přijde draho.

Ostatně na tom často ztroskotala různá občanská sdružení, založena s obdobným úmyslem jako NFPK, která pak ale byla zkrocena 2-3 cvičnými žalobami, pokutkou, několika vyhazovy z práce, případným zostuzením v médiích.

Záměrem NFPK je také podpora dalších sdružení a občanských aktivit, která se věnují zločineckému okrádání státní kasy. Tento druh aktivit se za poslední roky, myslím zlepšil. Nejen že jich přibylo, ale jsou ve svém zaměření, realizaci i nápadech sofistikovanější a postupně také dosahují čím dál víc konkrétních výsledků.

Pokud se spojí, vzniká již jistá síla, jako např. Rekonstrukce státu a další - o které před 3 lety nikdo příliš neuvažoval.

Nadačnímu fondu nebude možné nikdy upřít, že byl první, soukromou iniciativou těch, kteří z ryze existenčního a materiálního hlediska k takovému počínání nuceni nebyli. Naopak. Mohli se jen “starat sami o sebe”. “Mít klid na práci”.

Doufám, že stejně jako my, i řada občanů naši činnost považuje za užitečnou.

Ti pak, co mohli přispět - i za dobrou investici.

Fond zanikne hned, jak v zemi bude minimum korupce. Předpokládám, že příští rok ještě vydržíme...

Podobné články

18. června 2012

Potřebujeme změnu volebního systému

Již delší dobu se kromě korupce zabývám také tím, jak znovunastolit faktickou demokracii v našem společenském uspořádání. Jsem přesvědčen, že pro tuto vizi je nutnou podmínkou zásadní změna stávajícího volebního systému včetně změny ústavy…

7. ledna 2013

Zlojedská amnestie na Nový rok

Nový rok u nás začal skutečně ostře. Prezident této země se odvážil k bezprecedentnímu kroku, kterým zpochybnil samotnou podstatu právního státu. Jím vyhlášená amnestie představuje tlustou čáru za podvody a korupčními skandály za celou éru…

21. října 2013

Koho budu volit

Hodně lidí se mě ptá, jak hodnotím předvolební peloton stran a hnutí a koho budu volit. Mnozí lidé jsou toho názoru, že není moc z čeho vybírat. Jsem přesvědčen, že v budoucnu budeme moci vybírat kvalitnější kandidátky, sestavené na…

6. ledna 2014

Tříkrálová glosa o trojkoaliční šanci

Před koncem minulého roku se politici vznikající trojkoalice nechali slyšet, že jsou pro výraznou změnu volebního systému, a to směrem k posílení většinových prvků. Pokud svůj záměr naplní, budeme příště volit do Sněmovny po novu. K urnám…

5. ledna 2015

PF 2015: Více hlasů, více spokojenosti

Osm přátel z různých zemí vybírá restauraci pro poslední společný oběd roku 2014. Nemohou se dohodnout. Španěl navrhuje, aby hlasovali. Francouzka se před pár dny dozvěděla o novém způsobu volby nazvaném Demokracie 2.1 a napadá ji, že by…

4. ledna 2016

S Demokracií 2.1 proti korupci

Rok 2015 ukázal, jak široké a univerzální využití má hlasovací systém Demokracie 2.1 (D21). D21 aplikujeme ve firmách i ve školách. Vůbec největší počet hlasování jsme však provedli ve městech, a to v České republice i v zahraničí. Díky…