Nad-představitelný pokrok

Žijeme v historicky jedinečné době. Na straně druhé, té špatné, čelíme celosvětovým i lokálním krizím v mnoha oblastech lidské činnosti. Včetně krize demokracie s nárůstem populismu a extremismu. Situace je dlouhodobě neudržitelná, a pokud bychom neučinili zásadní změny, nevyhnutelně přijdou kolapsy a potažmo i sebezničující válka. 

Na straně jedné ovšem žijeme v době, kdy moderní věda a výzkum a komunikační technologie nám umožňují pro nás nad-představitelný pokrok a skokový přechod do nové kapitoly dějin. Fakticky nemáme na výběr — buďto se globálně zničíme, nebo začneme žít ve vzájemném respektu, zodpovědnosti a spolupráci. Blížíme se velkou rychlostí k bodu zvratu, který nazývám sociální singularitou. 

Svými veřejnými aktivitami se snažím maximalizovat pravděpodobnost úspěchu. Mezi klíčové faktory úspěchu patří rozšíření a používání technologií a internetu, kdy s využitím tzv. sociálních her můžeme dosáhnout mnohem vyšší transparentnosti při řešení mnoha problémů lidstva. Ve světě je první vlaštovkou těchto her zodpovědná občanská hra Prezident 21. Dnes již více než 300,000 lidí volí českého prezidenta s použitím revolučního volebního systému Demokracie 21. Úspěch platformy Prezident 21 je důležitý pro rozšíření sociálních her všude ve světě. Připojte svůj díl zodpovědnosti a pojďte hlasovat a sdílet právě nyní, těsně před prezidentskou volbou, na www.prezident21.cz.

Vedle použití technologií je dalším klíčovým faktorem pro úspěšnou “sociální singularitu” budování a uvědomění si základních lidských hodnot. Věřím, že Nadační fond proti korupci je jednou z výjimečných institucí, která svým bojem proti korupci a lži v naší zemi velmi pomáhá na této cestě. Organizujeme Protikorupční akademii, kdy se již děti učí, proč je korupce zlem. Upozorňujeme na zločinecké praktiky v naší zemi, jakou byla například tzv. policejní reforma. Podporujeme a vyzdvihujeme odvážné lidi, mezi které patří bývalý protikorupční policista Jiří Komárek. Nadační fond proti korupci podporuje odvahu, bojuje za spravedlivost a chrání naši svobodu, což jsou tři hodnoty z množiny dvanácti ortogonálních hodnot, o kterých mluvím na www.hodnoty21.cz

Věřím, že budeme globálně úspěšní a již brzo bude nová kapitola lidských dějin znamenat nad-srovnatelně vyšší kvalitu našich životů. 

Podobné články

18. června 2012

Potřebujeme změnu volebního systému

Již delší dobu se kromě korupce zabývám také tím, jak znovunastolit faktickou demokracii v našem společenském uspořádání. Jsem přesvědčen, že pro tuto vizi je nutnou podmínkou zásadní změna stávajícího volebního systému včetně změny ústavy…

7. ledna 2013

Zlojedská amnestie na Nový rok

Nový rok u nás začal skutečně ostře. Prezident této země se odvážil k bezprecedentnímu kroku, kterým zpochybnil samotnou podstatu právního státu. Jím vyhlášená amnestie představuje tlustou čáru za podvody a korupčními skandály za celou éru…

21. října 2013

Koho budu volit

Hodně lidí se mě ptá, jak hodnotím předvolební peloton stran a hnutí a koho budu volit. Mnozí lidé jsou toho názoru, že není moc z čeho vybírat. Jsem přesvědčen, že v budoucnu budeme moci vybírat kvalitnější kandidátky, sestavené na…

6. ledna 2014

Tříkrálová glosa o trojkoaliční šanci

Před koncem minulého roku se politici vznikající trojkoalice nechali slyšet, že jsou pro výraznou změnu volebního systému, a to směrem k posílení většinových prvků. Pokud svůj záměr naplní, budeme příště volit do Sněmovny po novu. K urnám…

5. ledna 2015

PF 2015: Více hlasů, více spokojenosti

Osm přátel z různých zemí vybírá restauraci pro poslední společný oběd roku 2014. Nemohou se dohodnout. Španěl navrhuje, aby hlasovali. Francouzka se před pár dny dozvěděla o novém způsobu volby nazvaném Demokracie 2.1 a napadá ji, že by…

4. ledna 2016

S Demokracií 2.1 proti korupci

Rok 2015 ukázal, jak široké a univerzální využití má hlasovací systém Demokracie 2.1 (D21). D21 aplikujeme ve firmách i ve školách. Vůbec největší počet hlasování jsme však provedli ve městech, a to v České republice i v zahraničí. Díky…