4. září 2017
|

Miroslav Cák: Každý den dobrý pro pana Ťoka

Pondělní glosa

Schopný šéf nebo manažer firmy musí mít několik zcela nepostradatelných dovedností. V první řadě musí být se svojí společností ztotožněn a musí sám sebe hnát do vysokých výkonů, motivován snahou o rozvoj a stabilitu firmy. Tím docílí i motivace svých zaměstnanců. Musí dobře znát obchodní prostředí, ve kterém se on a firma pohybuje a musí vědět v tomto prostředí komunikovat, protože obchodní příležitosti samy nepřijdou. Nepostradatelné jsou odborné znalosti z oboru, ve kterém firma působí. Jen zběhlý šéf, který má za sebou mnoho zkušeností, dokáže přemýšlet v obecných, širších strategických souvislostech a zároveň umí řešit i otázky detailní, každodenní.

Když se v čele společnosti nedopatřením objeví šéf, který uvedené dovednosti zásadním způsobem postrádá, nezbývá mu nic jiné, než řídit se heslem „každý den dobrý“. Jinými slovy, dělat všech proto, aby jeho neschopnost správně vést firmu a řešit reálné problémy byla odhalena co nejpozději a to bez ohledu na devastační následky pro firmu samotnou. Při statisícovém platu má zmíněné motto pro neschopného šéfa i celkem zajímavý ekonomický rozměr. Nejlepším nástrojem, jak efektivně zahladit své špatné manažerské výsledky, je hledání vnější příčiny. Typické jsou věty „může za to ekonomická krize“ nebo „ruce mi svazuje firemní politika“. Velice pomáhá i zahájení jakési korporátní kamufláže, tedy zviditelňování se u věcí, které jsou pro úspěch firmy marginální. Typicky organizování management meetingů (pozn.: výjezdní zasedání šéfů), vymýšlení všemožných interních směrnic, pravidel, politik a public relation akcí. Neuškodí ani objíždění školení a konferencí a tím zabíjení co nejvíce pracovního času. Bonbónkem je vyhlášení reorganizace, která špatně fungující firmu ještě víc ochromí. Vytvoření takové kouřové clony, podpořené řádnou dávkou sebejistoty a sebevědomím, může neschopnému šéfovi zajistit teplé místo na pěkně dlouho.  

Dobrá firma, která má mít dobrou budoucnost a trvale udržitelné fungování, musí mít dobrého šéfa a dobré manažery.

Společnost SKANSKA (a její předcházející společnost IPS a.s.) se budovala desítky let. S nástupem nového šéfa v roce 2008 začal prudký pád prosperující společnosti. Neschopnost fundovaně řešit problémy na probíhajících stavbách, zahloubanost do sebe samé a pohrdání ostatními hráči ze stavebnictví. Základní cíl firmy, kterým bylo získávání stavebních zakázek a jejich realizace, se dostal úplně do pozadí. Prioritou se nově staly bující interní firemní procesy a pravidla, mediální vystupování a sebeprezentace osobnosti jejího nového šéfa. Univerzální výmluvou pro špatné výsledky byla „krize ve stavebnictví“ a „Etický kodex“. Katastrofální výhled a chaotické řízení firmy byly důvodem pro dobrovolný odchod desítek zaměstnanců ze SKANSKA.   Dovolím si odkázat na novináře Miroslava Motejlka, který situaci trefně vystihl v rozhovoru, který poskytl Českému rozhlasu 14. listopadu 2014.[1]

Na druhou stranu si říkám, že po tom, co předvedl Ťok jako generální ředitel společnosti SKANSKA, není proč se jeho vstupu do politiky divit. Ťok byl po svém tragickém angažmá ve SKANSKA v rámci byznysu odepsaný a nezaměstnatelný. Inu, ideální kandidát na vstup do politiky.

Není žádným tajemstvím, že Ministerstvo dopravy a jemu podřízené organizace nemá v rukách Ťok, ale staré kádry, které si dělají v klidu své kšefty. Do tohoto rámce zapadají i okolnosti aktuálního Mýtného tendru za téměř 29 miliard, ze kterého se vyklubala zakázka pro vyvolené. Zakázku režíruje poradenská společnost Deloitte Advisory, kterou chtěl Ťok před rokem vybrat „na hulváta“ přímým zadáním a v příkrém rozporu se zákonem o veřejných zakázkách. Asi by bylo dobré zmínit drobnou informaci, že ředitelem české pobočky této konzultantské společnosti je Josef Kotrba, manžel Petry Buzkové (exministryně školství za ČSSD). Bylo by zajímavé vědět, kdo mu výběr této poradenské společnosti poradil…   

Neuškodí trochu matematiky. 7 % z cca 28 mld. Kč jsou cca 2 mld. Kč. Za takové 2 mld. Kč by se dala zafinancovat například celkem hezká a bohatá předvolební kampaň.

V kuloárech se také říká, že situace kolem Ťoka na Ministerstvu dopravy si je vědom i Andrej Babiš, ale nemůže Ťoka vyměnit, protože by to byl politicky špatně hodnocený krok. Ťok je v perfektní pozici, je nevyhoditelný.

[1] http://www.rozhlas.cz/plus/ranniplus/_zprava/kandidat-na-ministra-dan-tok-je-mizerny-manazer-soudi-novinar-motejlek--1420664

Miroslav Cák - právní expert NFPK

Podobné články

25. února 2011

Korupce a její dopad na ekonomiku této země

Velmi diskutovaným tématem poslední doby u nás je korupce státní správy. Pozice České republiky ve světovém měřítku je objektivně špatná a poslední roky se spíše zhoršuje.

18. února 2011

Rejstříkový soud odmítl registraci

Rejstříkový soud v Praze překvapivě odmítl zaregistrovat nově vznikající Nadační fond proti korupci s odůvodněním, že nejde o veřejně prospěšnou činnost. Rozhodnutí rejstříkového soudu je naprosto neuvěřitelné.

1. března 2011

Protestujeme proti rozhodnutí soudu!

Zakladatelé Nadačního fondu se rozhodli bojovat s rozhodnutím soudu v Praze, který jim zamítl návrh na zápis fondu do rejstříku.

23. března 2011

Tisková konference NFPK

Za účasti velvyslance USA v ČR pana Normana Eisena se uskutečnila tisková konference, na které byl detailně představen program NFPK.

8. března 2011

Rádio Česko: Rozhovor o korupci

Musíme se zbavit mindráku z totality. Ten, kdo oznámí korupci, je hrdina.

15. března 2011

Nadace konečně založena! Den zápisu je 15.3. 2011.

Překonali jsme první překážku soudu.