17. července 2017
|

Miroslav Cák: Aktivně v komunálu

Pondělní glosa

Narazil jsem na jednoho primátora středně velkého města, který mě příjemně překvapil přístupem ke své práci, lidem a městu, které reprezentuje, a ve kterém od svého narození žije. Politicky vzešel z malého lokálního seskupení lidí, které by bylo nepřilnavé nazývat politickou stranou anebo hnutím. Spíše jde o spolek aktivních místních lidí, kteří organizovali společenské, kulturní a sportovní aktivity ve svém městě. Svou aktivitou a komunikací přesvědčili obyvatele, aby jim u voleb dali své hlasy a mandát vést město. Po dvě volební období byl statutárem města člověk podporovaný celostátní politickou stranou spojenou s korupčními podnikatelskými kruhy. Ne příliš šťastně řízené a zanedbané město začalo hned v prvním a druhém roce nového vedení obracet svůj směr. Byly opraveny chodníky, rozšířil se počet míst ve školce, obnovilo se koupaliště, město začalo pravidelně organizovat společenské akce pro své obyvatele, hledá se řešení dopravní situace, celková ekonomika města se zlepšila. Co vnímám jako nejpodstatnější je fakt, že město začalo být asertivním smluvním partnerem pro své dodavatele a podnikatelské skupiny, které byly donedávna zvyklé na všem se s bývalým primátorem dohodnout ke svému prospěchu na úkor veřejného zájmu a zájmu města.

Naše organizace se zabývala činností jedné obchodní společnosti, která pro města a další organizace v Libereckém kraji jako externí konzultant dlouhá léta administrovala veřejné zakázky. Většina z těchto zadavatelů si běžně zakázky administrovala vlastními zaměstnanci. Když však došlo na „větší sousto“, nastoupila tato společnost a jako vítězové veřejných zakázek se objevily „známé firmy“. Stěžejním bylo propojení konzultační firmy s konkrétní politickou stranou, která v regionu dominovala. Po komunálních volbách v roce 2014 a krajských volbách v roce 2016 zmíněná politická strana výrazně oslabila. S pádem začala opouštět získané pozice také tato konzultační společnost. Nemá ji kdo prosazovat, když u kormidla samospráv nejsou osoby zavázané původně vládnoucí politické straně. Dál se však pevně drží tam, kde jsou ve funkcích nominanti zmíněné politické strany, jako je například krajské zdravotnictví.

V krajském městě dokonce musela jít politická strana do opozice a externí konzultant měl utrum úplně. Ve vedení města se objevili lidé podobného ražení, jako je aktivní primátor, o kterém jsem psal výše. Aktivní občané, kteří se věnovali svým odborným profesím a do politiky vstoupili ne proto, aby tyto své profese nahradili lukrativnějším politickým džobem, ale aby mohli zlepšit podmínky životního prostoru svého a svých rodin. Zakázky se už zadávají pomocí městských úředníků, s podnikateli se jedná jako se sobě rovnými.

Dobrá vůle lokálních patriotů se tak ukazuje být pro města a obce prospěšnější, než logo a stranická mašinerie tradiční celostátní politické strany. Totiž platí jedno železné pravidlo - nic není zadarmo a už vůbec ne nominace a podpora od velké politické strany v komunální politice. Takový politik jednoduše je zavázán lidem, kteří drží politickou stranu u krku, a musí poslouchat.

Miroslav Cák - specialista NFPK na veřejné zakázky

Podobné články

25. února 2011

Korupce a její dopad na ekonomiku této země

Velmi diskutovaným tématem poslední doby u nás je korupce státní správy. Pozice České republiky ve světovém měřítku je objektivně špatná a poslední roky se spíše zhoršuje.

18. února 2011

Rejstříkový soud odmítl registraci

Rejstříkový soud v Praze překvapivě odmítl zaregistrovat nově vznikající Nadační fond proti korupci s odůvodněním, že nejde o veřejně prospěšnou činnost. Rozhodnutí rejstříkového soudu je naprosto neuvěřitelné.

1. března 2011

Protestujeme proti rozhodnutí soudu!

Zakladatelé Nadačního fondu se rozhodli bojovat s rozhodnutím soudu v Praze, který jim zamítl návrh na zápis fondu do rejstříku.

23. března 2011

Tisková konference NFPK

Za účasti velvyslance USA v ČR pana Normana Eisena se uskutečnila tisková konference, na které byl detailně představen program NFPK.

8. března 2011

Rádio Česko: Rozhovor o korupci

Musíme se zbavit mindráku z totality. Ten, kdo oznámí korupci, je hrdina.

15. března 2011

Nadace konečně založena! Den zápisu je 15.3. 2011.

Překonali jsme první překážku soudu.