Kdo podvádí ve volebních kampaních?

Pamatuji si na svůj rozhovor s relativně populárním zpěvákem, který ve volební kampani pro parlamentní volby 2010 zpíval na volebních mítincích známé parlamentní strany. Sdělil mi tehdy, že dostal násobně větší honorář, než obvykle a zkrátka si solidně touto volební kampaní vydělal. Ceník služeb v politické kampani je často úplně jiný a celkové náklady enormní. Jak je tedy možné, že oficiálně uváděný rozpočet kampaně na první pohled neodpovídá jejímu rozsahu a marketingoví odborníci nevěřícně kroutí hlavou? Vysvětlení je mnoho – část nákladů mohl pokrýt „sympatizant“ politické strany, který tak pochopitelně nečiní nezištně, ale výměnou za změnu zákona, jmenování do státních firem, cinknutou veřejnou zakázku či dotaci. Jindy je autorem předvolební reklamy doslova tajemný anonym. Dokonce bylo možné se setkat s mimořádnými slevami pro volební kampaně. Jinými slovy nebylo možné se ubránit pocitu, že manažer strany odpovídající za stranickou kasu má nejspíš v ruce kouzelnou hůlku, a to zvlášť ve spojení s podivnými dary, které občas stranám poskytnou dokonce krachující společnosti. Nepochybně velice zajímavým obdobím z hlediska použitých triků a kouzel byly právě volby v letech 2008-2010, kdy šéfem volebního štábu ČSSD byl Jaroslav Tvrdík a šéfem volebního štábu ODS Ivan Langer.

Vraťme se ovšem do současnosti – naštěstí od 1. 1. 2017 vstoupily v účinnost nové zákony regulující financování politických stran a politických kampaní. Dokonce pro dohled nad dodržováním tohoto zákona vznikl speciálně vytvořený úřad. Máte tedy pocit, že nyní již nic víc nemůžeme učinit a o vše je již postaráno? Kdepak. Právě nyní máte příležitost se zapojit do kontroly volební kampaně ve svém okolí. Nově zřízený úřad totiž těžko dohlédne na všechny billboardy, plakáty či televizní a online reklamy v zemi bez pomocí veřejností. Cenné postřehy či podněty můžete zaslat právě vy. Pro tento účel byl spuštěn projekt „Fér volby“ na adrese www.fervolby.cz. Stačí, když vyfotografujete či zaznamenáte reklamu ve svém okolí, uvedete základní údaje o této reklamě včetně lokality a tým Fér voleb následně všechno vyhodnotí a zveřejní na webu fervolby.cz. Kdo tedy nejvíce podvádí a jaké jsou skutečné (nikoliv oficiální) náklady na tyto kampaně? Tento projekt se pokusí přinést mnohé odpovědi a jednotlivé podněty předá Úřadu pro dohled nad financováním politických stran.

Pro politické strany jsou parlamentní volby zcela klíčové a nejdůležitější ze všech voleb. Ačkoliv se mnohdy snaží působit klidným dojmem, nervozita a emoční vypětí jsou patrné. Přece mnohé strany se zavázaly svým sponzorům, a pokud nesplní jejich očekávání, tak v příštích volbách již těžko získají jejich přízeň. Po těchto volbách se rozhodne, kde budou padat hlavy a kde naopak tryskat ohňostroje. Rozhodne se rovněž i o štědrých státních příspěvcích pro politické strany, které závisí na výsledku voleb. Nepochybně zajímavé je i to, že politické strany de facto nevyhledávají své kandidáty do prezidentských voleb a veškerou sílu a energii věnují právě volbám, které se uskuteční již za necelý měsíc. Zaznamenat jde rovněž celou řadu populistických slibů, a proto je nanejvýš vhodné nepodlehnout tomuto divadlu a nezávisle se rozhodnout, bez ohledu na to, zdali má strana pompézní či skromnou kampaň – bez ohledu na to, zda má strana 10 tisíc nebo 500 billboardů.

Podobné články

18. června 2012

Potřebujeme změnu volebního systému

Již delší dobu se kromě korupce zabývám také tím, jak znovunastolit faktickou demokracii v našem společenském uspořádání. Jsem přesvědčen, že pro tuto vizi je nutnou podmínkou zásadní změna stávajícího volebního systému včetně změny ústavy…

7. ledna 2013

Zlojedská amnestie na Nový rok

Nový rok u nás začal skutečně ostře. Prezident této země se odvážil k bezprecedentnímu kroku, kterým zpochybnil samotnou podstatu právního státu. Jím vyhlášená amnestie představuje tlustou čáru za podvody a korupčními skandály za celou éru…

21. října 2013

Koho budu volit

Hodně lidí se mě ptá, jak hodnotím předvolební peloton stran a hnutí a koho budu volit. Mnozí lidé jsou toho názoru, že není moc z čeho vybírat. Jsem přesvědčen, že v budoucnu budeme moci vybírat kvalitnější kandidátky, sestavené na…

6. ledna 2014

Tříkrálová glosa o trojkoaliční šanci

Před koncem minulého roku se politici vznikající trojkoalice nechali slyšet, že jsou pro výraznou změnu volebního systému, a to směrem k posílení většinových prvků. Pokud svůj záměr naplní, budeme příště volit do Sněmovny po novu. K urnám…

5. ledna 2015

PF 2015: Více hlasů, více spokojenosti

Osm přátel z různých zemí vybírá restauraci pro poslední společný oběd roku 2014. Nemohou se dohodnout. Španěl navrhuje, aby hlasovali. Francouzka se před pár dny dozvěděla o novém způsobu volby nazvaném Demokracie 2.1 a napadá ji, že by…

4. ledna 2016

S Demokracií 2.1 proti korupci

Rok 2015 ukázal, jak široké a univerzální využití má hlasovací systém Demokracie 2.1 (D21). D21 aplikujeme ve firmách i ve školách. Vůbec největší počet hlasování jsme však provedli ve městech, a to v České republice i v zahraničí. Díky…