Kdo ohrožuje veřejný zájem aneb Fond ve zprávě BIS

Před týdnem média informovala veřejnost o tom, že Fond u soudu ustál návrh na své zrušení, který podala „dvorní advokátní kancelář“ známého lobbisty MSB Legal. Toho lobbisty, od něhož tehdejší předseda vlády Nečas – skrze Janu Nagyovou – chtěl získat „zákulisní informace“. Každá osoba, od které předseda vlády jakékoli země chce získat zákulisní informace, je v takové zemi – alespoň z pohledu moci – významná. Například za mnou premiér Nečas paní Nagyovou pro zákulisní informace nevyslal…

Vedle argumentace, že činnost Fondu –  tedy zejména boj proti korupci – nenaplňuje podstatu obecně prospěšného cíle, se zástupce MSB Legal také vyjádřil, že se soud nevypořádal se závažnými fakty, zejména „s výroční zprávou BIS za rok 2012, ve které BIS upozorňuje na vzrůstající vliv tzv. kvazi ,bojovníků proti korupci´.“ A dodal: „Toto se, dle našeho názoru, dotýká právě činnosti NFPK.“ Byť to není přesná citace, je pravda, že tajná služba ve své výroční zprávě na bojovníky proti korupci upozorňuje – v kapitole pojmenované jako „Organizovaný zločin“. Mimo jiné prý tito bojovníci „zkreslují skutečnou míru a rozsah korupce“ a „ostatní kritizují“ a vůbec takový přístup „pozitivnímu vnímání protikorupčních kroků nepřispívá, ba naopak.“

Myslete si o tom, co chcete, ale každý, kdo se objeví ve zprávě tajné služby, není úplně bez významu. Ve zmíněné kapitole přitom BIS varuje před pokračováním systematického vyvádění prostředků z veřejných rozpočtů skrze struktury organizovaného zločinu (prostřednictvím dotací, veřejných zakázek, outsourcingu veřejných služeb), jejich ovlivňováním důležitých rozhodnutí orgánů státu a samosprávy či samotného legislativního procesu. Obsah celé kapitoly lze přitom shrnout do osmi slov: mafie je všude a premiér Nečas je pašák.

Vše, čím se Fond zabýval a zabývá, spadá do citované kapitoly zprávy BIS. Vše a bez výjimky. Výsledky našich analýz předáváme policii – stejně, jako to podle vlastního vyjádření údajně činí i BIS. Ostatně, titulky v médiích typu „policie zasahuje“ v té či oné společnosti či instituci to dokládají. BIS by tedy měla Fondu děkovat. Ale neděkuje. Důvod, proč před Fondem naopak varuje spolu s organizovaným zločinem, by měl někdo vysvětlit. Osobně nabízím toto vysvětlení: Fond ukázal na kauzy, které se dotýkají bývalého premiéra, což je pro BIS nepřípustné.

A pokud jde o „zkreslování skutečné míry a rozsahu korupce“, tak čtenáři prozradím – pro mě osobně – překvapivou informaci, za kterou ručím. Jeden z významných církevních představitelů v České republice vyslovil nedávno své přesvědčení, že téma korupce je u nás zveličováno (názor jako ze zprávy BIS) a že podle jeho názoru korupce činí pouze (!) nějakých 20 % z objemu veřejných zakázek... Abyste si udělali názornější představu o těchto procentech, tak to představuje nějakých 120 miliard korun ročně, tedy nějakých tisíc korun, o které každý z nás, včetně nemluvňat, každý měsíc přijde… A tečka závěrem: Zpráva BIS v kapitole o organizovaném zločinu na téma církevních restitucí uvádí mj. toto: „Obohacování soukromých subjektů na restitučních nárocích, a tím poškozování ČR, lze očekávat i v souvislosti s církevními restitucemi.“ Pokud čtenář nevěří Fondu a našim závěrům, nechť nahlédne do zprávy BIS, ve které najde… totéž.

Podobné články

18. června 2012

Potřebujeme změnu volebního systému

Již delší dobu se kromě korupce zabývám také tím, jak znovunastolit faktickou demokracii v našem společenském uspořádání. Jsem přesvědčen, že pro tuto vizi je nutnou podmínkou zásadní změna stávajícího volebního systému včetně změny ústavy…

7. ledna 2013

Zlojedská amnestie na Nový rok

Nový rok u nás začal skutečně ostře. Prezident této země se odvážil k bezprecedentnímu kroku, kterým zpochybnil samotnou podstatu právního státu. Jím vyhlášená amnestie představuje tlustou čáru za podvody a korupčními skandály za celou éru…

21. října 2013

Koho budu volit

Hodně lidí se mě ptá, jak hodnotím předvolební peloton stran a hnutí a koho budu volit. Mnozí lidé jsou toho názoru, že není moc z čeho vybírat. Jsem přesvědčen, že v budoucnu budeme moci vybírat kvalitnější kandidátky, sestavené na…

6. ledna 2014

Tříkrálová glosa o trojkoaliční šanci

Před koncem minulého roku se politici vznikající trojkoalice nechali slyšet, že jsou pro výraznou změnu volebního systému, a to směrem k posílení většinových prvků. Pokud svůj záměr naplní, budeme příště volit do Sněmovny po novu. K urnám…

5. ledna 2015

PF 2015: Více hlasů, více spokojenosti

Osm přátel z různých zemí vybírá restauraci pro poslední společný oběd roku 2014. Nemohou se dohodnout. Španěl navrhuje, aby hlasovali. Francouzka se před pár dny dozvěděla o novém způsobu volby nazvaném Demokracie 2.1 a napadá ji, že by…

4. ledna 2016

S Demokracií 2.1 proti korupci

Rok 2015 ukázal, jak široké a univerzální využití má hlasovací systém Demokracie 2.1 (D21). D21 aplikujeme ve firmách i ve školách. Vůbec největší počet hlasování jsme však provedli ve městech, a to v České republice i v zahraničí. Díky…