11. září 2017
|

Janusz Konieczny: Kdo podvádí ve volebních kampaních?

Pondělní glosa

Pamatuji si na svůj rozhovor s relativně populárním zpěvákem, který ve volební kampani pro parlamentní volby 2010 zpíval na volebních mítincích známé parlamentní strany. Sdělil mi tehdy, že dostal násobně větší honorář, než obvykle a zkrátka si solidně touto volební kampaní vydělal. Ceník služeb v politické kampani je často úplně jiný a celkové náklady enormní. Jak je tedy možné, že oficiálně uváděný rozpočet kampaně na první pohled neodpovídá jejímu rozsahu a marketingoví odborníci nevěřícně kroutí hlavou? Vysvětlení je mnoho – část nákladů mohl pokrýt „sympatizant“ politické strany, který tak pochopitelně nečiní nezištně, ale výměnou za změnu zákona, jmenování do státních firem, cinknutou veřejnou zakázku či dotaci. Jindy je autorem předvolební reklamy doslova tajemný anonym. Dokonce bylo možné se setkat s mimořádnými slevami pro volební kampaně. Jinými slovy nebylo možné se ubránit pocitu, že manažer strany odpovídající za stranickou kasu má nejspíš v ruce kouzelnou hůlku, a to zvlášť ve spojení s podivnými dary, které občas stranám poskytnou dokonce krachující společnosti. Nepochybně velice zajímavým obdobím z hlediska použitých triků a kouzel byly právě volby v letech 2008-2010, kdy šéfem volebního štábu ČSSD byl Jaroslav Tvrdík a šéfem volebního štábu ODS Ivan Langer.

Vraťme se ovšem do současnosti – naštěstí od 1. 1. 2017 vstoupily v účinnost nové zákony regulující financování politických stran a politických kampaní. Dokonce pro dohled nad dodržováním tohoto zákona vznikl speciálně vytvořený úřad. Máte tedy pocit, že nyní již nic víc nemůžeme učinit a o vše je již postaráno? Kdepak. Právě nyní máte příležitost se zapojit do kontroly volební kampaně ve svém okolí. Nově zřízený úřad totiž těžko dohlédne na všechny billboardy, plakáty či televizní a online reklamy v zemi bez pomocí veřejností. Cenné postřehy či podněty můžete zaslat právě vy. Pro tento účel byl spuštěn projekt „Fér volby“ na adrese www.fervolby.cz. Stačí, když vyfotografujete či zaznamenáte reklamu ve svém okolí, uvedete základní údaje o této reklamě včetně lokality a tým Fér voleb následně všechno vyhodnotí a zveřejní na webu fervolby.cz. Kdo tedy nejvíce podvádí a jaké jsou skutečné (nikoliv oficiální) náklady na tyto kampaně? Tento projekt se pokusí přinést mnohé odpovědi a jednotlivé podněty předá Úřadu pro dohled nad financováním politických stran.

Pro politické strany jsou parlamentní volby zcela klíčové a nejdůležitější ze všech voleb. Ačkoliv se mnohdy snaží působit klidným dojmem, nervozita a emoční vypětí jsou patrné. Přece mnohé strany se zavázaly svým sponzorům, a pokud nesplní jejich očekávání, tak v příštích volbách již těžko získají jejich přízeň. Po těchto volbách se rozhodne, kde budou padat hlavy a kde naopak tryskat ohňostroje. Rozhodne se rovněž i o štědrých státních příspěvcích pro politické strany, které závisí na výsledku voleb. Nepochybně zajímavé je i to, že politické strany de facto nevyhledávají své kandidáty do prezidentských voleb a veškerou sílu a energii věnují právě volbám, které se uskuteční již za necelý měsíc. Zaznamenat jde rovněž celou řadu populistických slibů, a proto je nanejvýš vhodné nepodlehnout tomuto divadlu a nezávisle se rozhodnout, bez ohledu na to, zdali má strana pompézní či skromnou kampaň – bez ohledu na to, zda má strana 10 tisíc nebo 500 billboardů.

Janusz Konieczny - projektový manažer NFPK

Podobné články

25. února 2011

Korupce a její dopad na ekonomiku této země

Velmi diskutovaným tématem poslední doby u nás je korupce státní správy. Pozice České republiky ve světovém měřítku je objektivně špatná a poslední roky se spíše zhoršuje.

18. února 2011

Rejstříkový soud odmítl registraci

Rejstříkový soud v Praze překvapivě odmítl zaregistrovat nově vznikající Nadační fond proti korupci s odůvodněním, že nejde o veřejně prospěšnou činnost. Rozhodnutí rejstříkového soudu je naprosto neuvěřitelné.

1. března 2011

Protestujeme proti rozhodnutí soudu!

Zakladatelé Nadačního fondu se rozhodli bojovat s rozhodnutím soudu v Praze, který jim zamítl návrh na zápis fondu do rejstříku.

23. března 2011

Tisková konference NFPK

Za účasti velvyslance USA v ČR pana Normana Eisena se uskutečnila tisková konference, na které byl detailně představen program NFPK.

8. března 2011

Rádio Česko: Rozhovor o korupci

Musíme se zbavit mindráku z totality. Ten, kdo oznámí korupci, je hrdina.

15. března 2011

Nadace konečně založena! Den zápisu je 15.3. 2011.

Překonali jsme první překážku soudu.