31. srpna 2017
|

Investigativní průzkum dokládá ústup nelegálního hazardu v Brně

                                         

Nelegální hazard je v Brně prokazatelně na ústupu. Dokládá to Investigativní průzkum nelegálního hazardu v Brně, který pro město Brno zpracoval Nadační fond proti korupci. Fond analyzoval 63 adres provozoven, které byly v minulosti označené za nelegální (buďto městem Brnem anebo sdružením SPELOS). Lze konstatovat, že 28 z nich pokračuje v provozu hazardu bez jakéhokoliv povolení Ministerstva financí a naopak 35 nelegálních provozoven bylo definitivně uzavřeno. Tento průzkum přinesl podrobnou video a fotodokumentaci, kterou město Brno doručilo Celní správě. U této příležitosti je navíc spuštěna zcela nová Mapa hazardu na adrese www.mapa-hazardu.cz, která zaznamenává veškeré údaje o hernách a kasinech v ČR včetně nelegálních provozoven.

Na konci roku 2013 se na území města Brna nacházelo necelých 3000 hracích přístrojů registrovaných u Ministerstva financí. K 7. červenci 2017 to již bylo pouhých 16 heren či kasin s celkovým počtem 52 hracích přístrojů a tento počet dále klesá. Hned po prosazení nekompromisního přístupu k hazardu v Brně se objevily rovněž nelegální hrací přístroje, jejichž počet ovšem postupně klesl o více jak polovinu mimo jiné díky kontrolním činnostem města, policejním a celním raziím či hrozbě sankce ve výši 50 milionů Kč. Studie dále dokládá, že takzvané kvízomaty jsou pro hráče mnohem méně atraktivní nežli klasické hrací přístroje. To potvrdilo nejenom vlastní pozorování, ale i samotná obsluha heren, která navíc nejčastěji ochotně odpovídala na otázky kvízomatů v případě, že tak odmítl učinit hráč. Klasická nelegální herna byla na území Brna zaznamenána, ovšem její provozovatelé ve strachu před celní razií zavedli celou řadu bezpečnostních opatření. Zaznamenán byl rovněž klasický nelegální spolek, i když tato forma provozování nelegálního hazardu byla z Brna již téměř odstraněna.

Brno je největším českým městem, které vyhlásilo nulovou toleranci hazardu a dostalo se tak pod neustálý tlak hazardní lobby. „Nulová tolerance hazardu se Brnu jednoznačně vyplatila a nelegální hazard lze dostat postupně pod kontrolu, což dokládá tato studie,“ sdělil Matěj Hollan, náměstek primátora města Brna. Přesto jde zaznamenat v Brně několik bývalých provozoven hazardu, které sice žádné hrací přístroje neprovozují, přesto mají místy otevřeno a evidentně vyčkávají, zdali město svůj přístup k nulové toleranci hazardu nezmění.

Jednoduché rozlišení heren na legální a nelegální umožňuje Mapa hazardu (www.mapa-hazardu.cz), která obsahuje komplexní přehled o hernách a kasinech v ČR. Kdokoliv si tak může jednoduše ověřit, zda je herna v jeho okolí legální. Případnou nelegální hernu může snadno nahlásit. Provozovny hazardu bez jakéhokoliv povolení ze strany Ministerstva financí jsou na mapě znázorněné pouze v jednom městě – Brně. „Občas se některé zaujaté osoby k problematice nelegálního hazardu vyjadřují, aniž by své závěry měly čímkoliv podložené. Místy záměrně blafují. Tento průzkum je objektivní, nezávislý a závěry jsou jasně průkazné a doložitelné. Naší ambicí je zpracovat tyto studie rovněž pro řadu dalších měst či obcí – vše bude záležet na jejich zájmu,“ uvádí Janusz Konieczny, analytik NFPK a zpracovatel tohoto průzkumu.

Seznam ověřovaných adres byl vytvořen v městě Brně na základě dvou zdrojů – souhrnu nelegálních heren zaznamenaných náměstkem města Brna Matějem Hollanem v roce 2014 a náhodného vzorku dřívějších nelegálních heren zveřejněných na stránkách Sdružení provozovatelů centrálních loterních systémů (SPELOS). Zároveň byly ověřované a vyhodnocované provozovny na základě informací přímo z terénu nebo na základě databázi udělených povolení k provozu hazardu, které vede Ministerstva financí.

Kontakt: Janusz Konieczny, analytik NFPK, e-mail: janusz.konieczny@nfpk.cz, tel.: 604 270 132.

Tiskové středisko, Magistrát města Brna, tel.: +420 542 172 162, e-mail: tis@brno.cz

 

Podobné články

25. února 2011

Korupce a její dopad na ekonomiku této země

Velmi diskutovaným tématem poslední doby u nás je korupce státní správy. Pozice České republiky ve světovém měřítku je objektivně špatná a poslední roky se spíše zhoršuje.

18. února 2011

Rejstříkový soud odmítl registraci

Rejstříkový soud v Praze překvapivě odmítl zaregistrovat nově vznikající Nadační fond proti korupci s odůvodněním, že nejde o veřejně prospěšnou činnost. Rozhodnutí rejstříkového soudu je naprosto neuvěřitelné.

1. března 2011

Protestujeme proti rozhodnutí soudu!

Zakladatelé Nadačního fondu se rozhodli bojovat s rozhodnutím soudu v Praze, který jim zamítl návrh na zápis fondu do rejstříku.

23. března 2011

Tisková konference NFPK

Za účasti velvyslance USA v ČR pana Normana Eisena se uskutečnila tisková konference, na které byl detailně představen program NFPK.

8. března 2011

Rádio Česko: Rozhovor o korupci

Musíme se zbavit mindráku z totality. Ten, kdo oznámí korupci, je hrdina.

15. března 2011

Nadace konečně založena! Den zápisu je 15.3. 2011.

Překonali jsme první překážku soudu.