Interpelace

Sobotkova vláda získala důvěru. Žije u nás jistě hodně lidí, kteří její nástup vlády spojují či spojovali s určitým očekáváním změny tristního stavu, ve kterém se Česká republika nachází. Ne že by snad zárukou těchto změn měla být osoba premiéra Sobotky a již vůbec ne jeho ČSSD. Předvolební rétorika i první povolební jednání nové koalice však dávaly jakousi naději, že jak KDU-ČSL, tak především ANO, mají skutečnou snahu udělat něco pro to, aby klientelistický systém, budovaný u nás v uplynulém téměř čtvrtstoletí, byl narušen.

Marná sláva, my všichni, kteří jsme doufali v „jiné myšlení“ našich nově zvolených zástupců, jsme se projevili jako nenapravitelně naivní hlupáci.

Odhlédnu-li od nedůstojného handrkování o tom, kolik a kterých ministerských křesel má která partaj mít, a pominu-li některé stranické nominace na náměstkovské posty (viz Petr Hulinský jako náměstek pro sport na Ministerstvu školství), nemohu přejít případ, který podle mého názoru ukazuje na buď bezbřehou hloupost, politickou naivitu, v nejhorším případě zkorumpovanost. Nový ministr zemědělství Marian Jurečka přijal na místo šéfa své kanceláře Lubomíra Poula, bývalého šéfa Úřadu vlády z dob kralování Jany Nagyové, dnes Nečasové. Svou nominaci ministr Jurečka zdůvodnil tím, že pan Poul mu byl doporučen jako schopný státní úředník. Přiznám se, že po přečtení této zprávy na mne šly mrákoty. Ty bohužel nezmizely ani poté, co pan Poul, díky informacím, které se k jeho osobě objevily nejen v médiích, ale zřejmě i v policejních spisech, na svůj nový pašalík pod tlakem rezignoval.

Rád bych, abych byl dobře pochopen všemi, kdo budou tuto glosu číst. Nejde mi vůbec o osobu pana Poula, ačkoliv se bezpochyby jedná o figuru dost obskurní. Je mimo veškerou pochybnost, že pod jeho vedením byl na Úřadu vlády ČR bordel, za který by se průměrně schopný administrativní pracovník propadl hanbou. Lubomír Poul pravděpodobně, a to zcela v intencích své submisivnosti, jednal podle pokynů své podřízeně-nadřízené paní Nagyové. Nákupy u Cartiera v Pařížské ulici ostatně dokazují mnohé a způsob nakládání s utajovanými informacemi rovněž. Ve světle nových informací by bylo jistě zajímavé také vědět, na čí popud se tento člověk stal v prosinci 2012 členem dozorčí rady ČEZ a jakou úlohu tam plnil a doposud plní. Možná je to otázka na Daniela Beneše, možná na Janu Nečasovou-Nagyovou, nejspíš ale na Iva Rittiga.

Vše výše vyjmenované ale nyní pomíjím. S odvoláním na transparentnost deklarovanou stávajícími koaličními stranami bych se rád zeptal pana ministra Jurečky: „Kdo byl onen tajemný rádce, který Vám, pane ministře, doporučil pana Ing. Lubomíra Poula na místo ředitele Vaší ministerské kanceláře?“

Pokud byste náhodou měl problém s veřejnou odpovědí, spokojím se s tím, zanecháte-li mi vzkaz na sekretariátu našeho Nadačního fondu proti korupci.

Podobné články

18. června 2012

Potřebujeme změnu volebního systému

Již delší dobu se kromě korupce zabývám také tím, jak znovunastolit faktickou demokracii v našem společenském uspořádání. Jsem přesvědčen, že pro tuto vizi je nutnou podmínkou zásadní změna stávajícího volebního systému včetně změny ústavy…

7. ledna 2013

Zlojedská amnestie na Nový rok

Nový rok u nás začal skutečně ostře. Prezident této země se odvážil k bezprecedentnímu kroku, kterým zpochybnil samotnou podstatu právního státu. Jím vyhlášená amnestie představuje tlustou čáru za podvody a korupčními skandály za celou éru…

21. října 2013

Koho budu volit

Hodně lidí se mě ptá, jak hodnotím předvolební peloton stran a hnutí a koho budu volit. Mnozí lidé jsou toho názoru, že není moc z čeho vybírat. Jsem přesvědčen, že v budoucnu budeme moci vybírat kvalitnější kandidátky, sestavené na…

6. ledna 2014

Tříkrálová glosa o trojkoaliční šanci

Před koncem minulého roku se politici vznikající trojkoalice nechali slyšet, že jsou pro výraznou změnu volebního systému, a to směrem k posílení většinových prvků. Pokud svůj záměr naplní, budeme příště volit do Sněmovny po novu. K urnám…

5. ledna 2015

PF 2015: Více hlasů, více spokojenosti

Osm přátel z různých zemí vybírá restauraci pro poslední společný oběd roku 2014. Nemohou se dohodnout. Španěl navrhuje, aby hlasovali. Francouzka se před pár dny dozvěděla o novém způsobu volby nazvaném Demokracie 2.1 a napadá ji, že by…

4. ledna 2016

S Demokracií 2.1 proti korupci

Rok 2015 ukázal, jak široké a univerzální využití má hlasovací systém Demokracie 2.1 (D21). D21 aplikujeme ve firmách i ve školách. Vůbec největší počet hlasování jsme však provedli ve městech, a to v České republice i v zahraničí. Díky…