21. května 2018

Informace o platech úředníků? Nejdřív pošlete slohovou práci!

Díky Zákonu o svobodném přístupu k informacím je možné získat informace o poskytování veřejných (a tedy našich) prostředků, včetně informací o platech a odměnách zaměstnanců z těchto prostředků hrazených. Dříve stačilo podat jednoduchou žádost. Už několik měsíců je ale získávání těchto informací složitější.

Ústavní soud totiž podmínil poskytování těchto informací posuzováním několika kritérií včetně otázek, zda žadatel o informace dostatečně plní roli tzv. „společenského hlídacího psa“ a zda účelem žádosti je přispět k diskuzi o věcech veřejného zájmu. 

To v konečném důsledku může zavést nerovnost práv pro občany různých kategorií: určití novináři na tutéž informaci mají právo, ale běžný občan ne? A opravdu mají samotné úřady posuzovat, do jaké míry je vydání informace, kterou disponují, příspěvkem k veřejné diskuzi?    

V rozsudku NSS 6 As 79/2006-58, Sb. NSS č. 1342/2007 si můžeme přečíst, že povinný subjekt není oprávněn jakkoli zkoumat a zabývat se otázkou účelnosti a důvodnosti žadatelovy žádosti či jeho motivy. Proč NSS shledal, že toto zkoumání není možné? Protože je z principu účelné a důvodné, abychom měli informace o tom, jak jsou vynakládány veřejné (a tedy naše) prostředky, jak úřady a jiné veřejné instituce fungují - a není tedy na libovůli jednotlivého úřadu, aby tento princip jakkoli relativizoval.

Další klíčovou judikaturu pak představuje Nález Ústavního soudu I. ÚS 3930/14, ve kterém se dočteme, že při interpretaci zákona o svobodném přístupu k informacím je třeba zvolit ústavně konformní výklad. Je-li tedy k dispozici více výkladů, je třeba volit takový, který je příznivější pro realizaci práva na informace.

Jsem tedy toho názoru, že úřady tyto informace musejí poskytovat v zásadě stejně jako dosud a Ústavní soud požaduje v případě žádostí o informaci o platech a odměnách konkrétních osob ve veřejném sektoru pouze jakési zvýšené povědomí tazatelů o smyslu práva na informace a ujištění, že jim i ve vztahu k veřejné diskuzi skutečně jde o informace konkrétní, nikoli pouze obecné - anonymizované. Jinak by totiž byla na místě paradoxní otázka, jestli je samotný nález soudu vlastně v souladu s ústavním pořádkem.

Jak přesně žádost odůvodnit včetně příkladu takového odůvodnění si přečtěte v analýze Otevřené společnosti, ze které vychází i tento článek.

 

Podobné články

18. června 2012

Potřebujeme změnu volebního systému

Již delší dobu se kromě korupce zabývám také tím, jak znovunastolit faktickou demokracii v našem společenském uspořádání. Jsem přesvědčen, že pro tuto vizi je nutnou podmínkou zásadní změna stávajícího volebního systému včetně změny ústavy…

7. ledna 2013

Zlojedská amnestie na Nový rok

Nový rok u nás začal skutečně ostře. Prezident této země se odvážil k bezprecedentnímu kroku, kterým zpochybnil samotnou podstatu právního státu. Jím vyhlášená amnestie představuje tlustou čáru za podvody a korupčními skandály za celou éru…

21. října 2013

Koho budu volit

Hodně lidí se mě ptá, jak hodnotím předvolební peloton stran a hnutí a koho budu volit. Mnozí lidé jsou toho názoru, že není moc z čeho vybírat. Jsem přesvědčen, že v budoucnu budeme moci vybírat kvalitnější kandidátky, sestavené na…

6. ledna 2014

Tříkrálová glosa o trojkoaliční šanci

Před koncem minulého roku se politici vznikající trojkoalice nechali slyšet, že jsou pro výraznou změnu volebního systému, a to směrem k posílení většinových prvků. Pokud svůj záměr naplní, budeme příště volit do Sněmovny po novu. K urnám…

5. ledna 2015

PF 2015: Více hlasů, více spokojenosti

Osm přátel z různých zemí vybírá restauraci pro poslední společný oběd roku 2014. Nemohou se dohodnout. Španěl navrhuje, aby hlasovali. Francouzka se před pár dny dozvěděla o novém způsobu volby nazvaném Demokracie 2.1 a napadá ji, že by…

4. ledna 2016

S Demokracií 2.1 proti korupci

Rok 2015 ukázal, jak široké a univerzální využití má hlasovací systém Demokracie 2.1 (D21). D21 aplikujeme ve firmách i ve školách. Vůbec největší počet hlasování jsme však provedli ve městech, a to v České republice i v zahraničí. Díky…