Hrozba jménem svěřenský fond

Zrušení anonymních akcií bylo důležitým krokem směrem ke zprůhlednění vlastnictví příjemců veřejných prostředků. Byl to zároveň jeden z RESTů projektu Rekonstrukce státu. Majitelé anonymních akcií českých společností si již nebudou moci papírové akcie předávat v igelitkách či obálkách. Na druhou stranu toto opatření nijak nezasáhne téměř 42 % dodavatelů veřejných zakázek, kteří jsou vlastněni zahraničními společnostmi.[1] Toto číslo se navíc, nepochybně po zrušení anonymních akcií, ještě zvýší. České korupčníky nicméně nezachrání ani toto spletité vlastnění přes zahraniční společnosti a to v případě, že by bylo přijato ještě jedno opatření – povinnost doložení vlastnických struktur u příjemce veřejných prostředků. A světe div se – k překvapení všech -Ministerstvo pro místní rozvoj tuto informační povinnost připravuje. Není ještě jisté, jakou bude mít podobu, nicméně je zřejmé, že české klientelistické korupční struktury si prosadily záložní variantu, jak s plnou anonymitou dosáhnout na veřejné prostředky – založením svěřenského fondu!

Od 1. 1. 2014 začne platit nový občanský zákoník, který umožní založení svěřenského fondu. Tento nástroj je pro korupčníky doslova z říše snů. Svěřenský fond bude oficiálně spravovat „svěřenský správce“, který bude uveden na seznamu akcionářů či například v bance. Svěřenský správce bude jakýmsi bílým koněm a majetek svěřenského fondu bude spravovat pro skutečné příjemce prostředků z tohoto fondu, kteří již budou zcela nedohledatelní. Orgány činné v trestním řízení prakticky nebudou mít žádný nástroj, jak skutečného majitele svěřenského fondu dohledat. Prakticky to bude mít takový dopad, že majitelem bytu, akciové společnosti či jakéhokoliv majetku s podezřelým původem, bude moci být svěřenský fond.

Na jedné straně jsou rušeny anonymní akcie a je připravována informační povinnost pro příjemce veřejných prostředků, na straně druhé se zavádí nové nástroje, které účinnost těchto kroků značně oslabí. Zdálo by se, že je to doslova Kocourkov. Odpovězme si tedy na otázku, proč je nezbytné, aby příjemce veřejných prostředků byl dohledatelný? Proč vítěz veřejné zakázky by měl mít povinnost poskytnout informace o svých skutečných majitelích? Odpověď je jednoduchá – vyvádění veřejných prostředků bude možné značně omezit, pokud ten, kdo si na ně sáhne, bude mít povinnost prokázat, do kterých kapes tyto prostředky nakonec skutečně doputují. Jedině tak se vyhneme situaci, kdy zadavatel a dodavatel veřejné zakázky (případně poskytovatel a příjemce dotace) je jedna a tatáž osoba. Představte si, že každý občan ČR by měl možnost zjistit, jaká je vlastnická struktura příjemce veřejných prostředků. Je to něco nedosažitelného? Kdepak, dění posledních dnů nás může přesvědčit v tom, že veřejný tlak má svoji sílu, nicméně tento tlak musí být silnější, než tlak klientelistických struktur. V nejbližší době by se tento veřejný tlak měl soustředit na zrušení možnosti založení svěřenského fondu, který dává korupčníkům nové nástroje anonymity.  Pamatujte nicméně, že nový občanský zákoník začne platit již 1.1.2014 !!

Podobné články

18. června 2012

Potřebujeme změnu volebního systému

Již delší dobu se kromě korupce zabývám také tím, jak znovunastolit faktickou demokracii v našem společenském uspořádání. Jsem přesvědčen, že pro tuto vizi je nutnou podmínkou zásadní změna stávajícího volebního systému včetně změny ústavy…

7. ledna 2013

Zlojedská amnestie na Nový rok

Nový rok u nás začal skutečně ostře. Prezident této země se odvážil k bezprecedentnímu kroku, kterým zpochybnil samotnou podstatu právního státu. Jím vyhlášená amnestie představuje tlustou čáru za podvody a korupčními skandály za celou éru…

21. října 2013

Koho budu volit

Hodně lidí se mě ptá, jak hodnotím předvolební peloton stran a hnutí a koho budu volit. Mnozí lidé jsou toho názoru, že není moc z čeho vybírat. Jsem přesvědčen, že v budoucnu budeme moci vybírat kvalitnější kandidátky, sestavené na…

6. ledna 2014

Tříkrálová glosa o trojkoaliční šanci

Před koncem minulého roku se politici vznikající trojkoalice nechali slyšet, že jsou pro výraznou změnu volebního systému, a to směrem k posílení většinových prvků. Pokud svůj záměr naplní, budeme příště volit do Sněmovny po novu. K urnám…

5. ledna 2015

PF 2015: Více hlasů, více spokojenosti

Osm přátel z různých zemí vybírá restauraci pro poslední společný oběd roku 2014. Nemohou se dohodnout. Španěl navrhuje, aby hlasovali. Francouzka se před pár dny dozvěděla o novém způsobu volby nazvaném Demokracie 2.1 a napadá ji, že by…

4. ledna 2016

S Demokracií 2.1 proti korupci

Rok 2015 ukázal, jak široké a univerzální využití má hlasovací systém Demokracie 2.1 (D21). D21 aplikujeme ve firmách i ve školách. Vůbec největší počet hlasování jsme však provedli ve městech, a to v České republice i v zahraničí. Díky…