Hoří a my diskutujeme!

Už od malička slýchávám, že amazonské pralesy jsou “plíce planety”. Produkují 6 % kyslíku, který lidé nutně potřebují k životu. Jejich odlesňování tedy vede nejen k úbytku mnoha živočišných druhů a tedy ke snižování rozmanitosti světa, ale také k přímému ohrožení života nás všech.

Po letech, kdy se podnikala řada kroků k jejich ochraně dnes amazonské pralesy hoří, přičemž nejde o nezvládnutou katastrofu, ale o vědomé konání lidí, za účelem zvýšení zisku těch, kteří profitují z hospodářské půdy.

Ani tento fakt ovšem nevede k akci, která by jejich “hospodaření” znevýhodnila, zato ve veřejném prostoru vzrůstá debata, zpochybňující samotný pojem “plíce planety”. Jedni volají, že Brazilci si můžou se svými lesy dělat co chtějí a že si současného prezidenta, který vypalování pralesů podporuje svobodně zvolili. Jiní, že odlesněná půda pomůže zvýšit jejich životní úroveň. A další, že mnohem víc kyslíku ročně vyprodukuje fytoplankton v oceánu. Všechny tyto argumenty jsou v podstatě pravdivé, ani jeden z nich však neobsahuje zrnko řešení problému, na jehož závažnosti se shodují odborníci z celého světa. Omezit spotřebu hovězího, aby vypalování nebylo profitabilní? Vytvořit společnou platformu a zvýšit mezinárodní tlak na brazilskou vládu, aby si uvědomila, že všichni žijeme na jedné planetě a národní hranice u globálních problémů nic neznamenají? Ne, diskutujeme a užíváme si svobody mít svůj názor, aniž bychom si připustili, že se dějí nevratné změny s jejichž důsledky se budeme potýkat několik generací.

Také u nás, v České republice hoří. Náš premiér je podezřelý z konfliktu zájmů, protože firmy, které vlastnil před vstupem do vlády vesele prosperují a podle Transparency International je premiér dál ovládá. Kvůli zneužívání dotací ho vyšetřují komise Evropské unie i česká policie. Náš prezident podle ústavních expertů otevřeně pohrdá Ústavou i tím, že jsme součástí Evropy a balkanizuje celý politický systém, který vznikl po roce 1989. Jeho spolupracovníci otevřeně pohrdají soudními rozhodnutími a snaží se ovlivňovat rozhodnutí úředníků, kteří by měli být na politické moci nezávislí. Státní správa se pomalu mění v orgán u nichž si nejsme jistí jeho pravomocemi, ministryně spravedlnosti chystá reformu justice, kterou zpochybňují odborníci.

Přesto se nejsme schopni spojit k akci, která by tyto věci změnila a místo toho ve veřejném prostoru diskutujeme o tom, že problémy jsme jako Česká republika měli vždycky. Jedni tvrdí, že korupce u nás měla pré už v devadesátých letech, jiní že si lidé Babiše a Zemana zvolili ve svobodných volbách a oni konečně přidali důchodcům a další, že každý z nás přece občas porušil nějaký zákon, aby si ulehčil, takže vlastně nemáme právo kritizovat ty, kdo je obcházejí v politice. Všechny tyto argumenty jsou v podstatě pravdivé, ani jeden z nich však neobsahuje zrnko řešení problému, na jehož závažnosti se shodují odborníci ze všech oborů. Nabídnout lidem politiku, u které by se necítili odstrčení? Vytvořit společnou platformu, která by vygenerovala kandidáta na prezidenta, schopného porazit v přímé volbě populistu? Volit politiky, kteří nabízejí systémovou změnu a ne drobné od cesty? Zapojit se do politiky, třeba na komunální úrovni a snažit se věci změnit? Ne, diskutujeme a užíváme si svobody mít svůj názor, aniž bychom si připustili, že se dějí nevratné změny s jejichž důsledky se budeme potýkat několik generací.

Jenže ani míra svobody ani množství kyslíku v atmosféře není věc, která by se nemohla změnit. Jednoho rána se možná probudíme bez svobody a po otevření okna se začneme dusit. Možná je tohle velmi vyhrocená hyperbola, ale nebylo by na místě přestat zpochybňovat názory odborníků a místo nekonečné diskuze se konečně zamyslet, co může každý z nás dělat proto, aby tato varianta nenastala? Jinak se totiž nic nezmění.

Podobné články

18. června 2012

Potřebujeme změnu volebního systému

Již delší dobu se kromě korupce zabývám také tím, jak znovunastolit faktickou demokracii v našem společenském uspořádání. Jsem přesvědčen, že pro tuto vizi je nutnou podmínkou zásadní změna stávajícího volebního systému včetně změny ústavy…

7. ledna 2013

Zlojedská amnestie na Nový rok

Nový rok u nás začal skutečně ostře. Prezident této země se odvážil k bezprecedentnímu kroku, kterým zpochybnil samotnou podstatu právního státu. Jím vyhlášená amnestie představuje tlustou čáru za podvody a korupčními skandály za celou éru…

21. října 2013

Koho budu volit

Hodně lidí se mě ptá, jak hodnotím předvolební peloton stran a hnutí a koho budu volit. Mnozí lidé jsou toho názoru, že není moc z čeho vybírat. Jsem přesvědčen, že v budoucnu budeme moci vybírat kvalitnější kandidátky, sestavené na…

6. ledna 2014

Tříkrálová glosa o trojkoaliční šanci

Před koncem minulého roku se politici vznikající trojkoalice nechali slyšet, že jsou pro výraznou změnu volebního systému, a to směrem k posílení většinových prvků. Pokud svůj záměr naplní, budeme příště volit do Sněmovny po novu. K urnám…

5. ledna 2015

PF 2015: Více hlasů, více spokojenosti

Osm přátel z různých zemí vybírá restauraci pro poslední společný oběd roku 2014. Nemohou se dohodnout. Španěl navrhuje, aby hlasovali. Francouzka se před pár dny dozvěděla o novém způsobu volby nazvaném Demokracie 2.1 a napadá ji, že by…

4. ledna 2016

S Demokracií 2.1 proti korupci

Rok 2015 ukázal, jak široké a univerzální využití má hlasovací systém Demokracie 2.1 (D21). D21 aplikujeme ve firmách i ve školách. Vůbec největší počet hlasování jsme však provedli ve městech, a to v České republice i v zahraničí. Díky…