Hodnoty pro každého

Vážení spoluobčané,
 
přeji nám všem krásný a úspěšný nový rok 2019. Dovolte mi zdůraznit několik kritických bodů pro naši společnost a pro svět.

Lidská civilizace se blíží víc jak exponenciální rychlostí konci naší kapitoly dějin a začátku nové éry. Stojíme na klíčové křižovatce této cesty a svým myšlením a jednáním můžeme mít zásadní dopad na to, kam tato změna povede. Proč? 

Dříve neotřesitelná víra v liberální demokracii, volný trh a bez-konečný ekonomický růst se dnes otřásá v základech, tváří v tvář globálním hrozbám 21. století, jakými jsou například globální oteplování, rozdělení společnosti a střet civilizací. Jsme přímými účastníky globálního nárůstu populismu a nacionalismu, které vždy v historii znamenaly přicházející krize a katarze ve formě revolucí nebo válek. Dnes je situace jiná -- všichni si dovedeme představit, co by znamenala světová válka v době nukleárních zbraní. Naštěstí dnešní situace je zároveň historicky jedinečná díky existenci globálních komunikačních i jiných technologií, které nám nabízí možnost globálního pokroku a prosperity, jakmile se je naučíme používat pro obecné dobro.

Víme již, co můžeme dnes udělat pro záchranu světa. Nemáme jinou volbu než motivovat sebe a všechny, abychom otevřeli naše srdce a zapnuli naše mozky a aktivně přijali do svých životů vyšší lidské hodnoty, viz také hodnoty21.cz.

Je kriticky důležité inovovat demokracii, změnit a zásadně zlepšit způsob, jakým si volíme své lídry, naučit se hledat a nacházet konsensus místo prohlubování konfliktů. Klíčovým nástrojem této změny je volební systém s efektem více hlasů, tzv. Janecek method, dříve Demokracie 21. Je dále velmi důležité podporovat projekty s pozitivním vlivem, pomáhat nejen těm, kteří potřebují pomoc, ale i těm, kteří pomáhají. Je nezbytné bojovat proti těm, kteří ve své zaslepenosti, sobeckosti a nízké úrovni vědomí škodí ostatním a mohli by dokonce zničit náš svět. Jsem přesvědčen, že na tomto poli odvádí Nadační fond proti korupci skvělou práci. 

A nikoliv v neposlední, ale spíše v první řadě: Každý, kdo dokáže spolupracovat a jít za cíli, které přesahují individuální zájmy, kdokoliv, kdo dokáže pracovat pro lepší svět pro nás pro všechny -- nemusíme se bát ničeho, žádné strachy nemají smysl. Budeme a jsme úspěšní již tím, že děláme to nejlepší v nás. Věřím navíc, že nás bude dost a celkový úspěch předčí i ta nejsmělejší očekávání.

Děkuji všem zaměstnancům NFPK za skvělou práci a všem podporovatelům za jejich energii. Přeji všem krásný nový rok, plný důvěry, odvahy, lásky a štěstí.

Karel Janeček

Podobné články

18. června 2012

Potřebujeme změnu volebního systému

Již delší dobu se kromě korupce zabývám také tím, jak znovunastolit faktickou demokracii v našem společenském uspořádání. Jsem přesvědčen, že pro tuto vizi je nutnou podmínkou zásadní změna stávajícího volebního systému včetně změny ústavy…

7. ledna 2013

Zlojedská amnestie na Nový rok

Nový rok u nás začal skutečně ostře. Prezident této země se odvážil k bezprecedentnímu kroku, kterým zpochybnil samotnou podstatu právního státu. Jím vyhlášená amnestie představuje tlustou čáru za podvody a korupčními skandály za celou éru…

21. října 2013

Koho budu volit

Hodně lidí se mě ptá, jak hodnotím předvolební peloton stran a hnutí a koho budu volit. Mnozí lidé jsou toho názoru, že není moc z čeho vybírat. Jsem přesvědčen, že v budoucnu budeme moci vybírat kvalitnější kandidátky, sestavené na…

6. ledna 2014

Tříkrálová glosa o trojkoaliční šanci

Před koncem minulého roku se politici vznikající trojkoalice nechali slyšet, že jsou pro výraznou změnu volebního systému, a to směrem k posílení většinových prvků. Pokud svůj záměr naplní, budeme příště volit do Sněmovny po novu. K urnám…

5. ledna 2015

PF 2015: Více hlasů, více spokojenosti

Osm přátel z různých zemí vybírá restauraci pro poslední společný oběd roku 2014. Nemohou se dohodnout. Španěl navrhuje, aby hlasovali. Francouzka se před pár dny dozvěděla o novém způsobu volby nazvaném Demokracie 2.1 a napadá ji, že by…

4. ledna 2016

S Demokracií 2.1 proti korupci

Rok 2015 ukázal, jak široké a univerzální využití má hlasovací systém Demokracie 2.1 (D21). D21 aplikujeme ve firmách i ve školách. Vůbec největší počet hlasování jsme však provedli ve městech, a to v České republice i v zahraničí. Díky…