17. prosince 2012

Delegace z pekingské radnice navštívila Nadační fond proti korupci

Adventní doba přináší s sebou první sníh, čerta s Mikulášem a také vánoční výzdobu na každém kroku. Je to čas, kdy se potkáváme s přáteli či s kolegy a navzájem si vinšujeme obligátní přání zdraví, bohaté nadílky a také pracovní úspěchy v roce příštím. A právě tento čas si na návštěvu Nadačního fondu proti korupci vybrala čínská delegace zástupců radnice hlavního města Číny Pekingu.

Zní to jako dobrý vtip, ale když jsem měl v ruce podrobnosti o připravované návštěvě, uvědomil jsem si, že se opravdu zástupci čínské metropole budou zajímat o to, jak se NFPK snaží bojovat s korupcí v ČR. Hlavou mi začala vrtat spousta otázek a postřehů: jsme od sebe vzdáleni tisíce kilometrů, naše národy stojí na odlišných kulturních a historických pilířích, Čína je na rozdíl od nás světová velmoc první kategorie a v neposlední řadě, my tu žijeme v systému, který nazýváme „demokracií“, kdežto oni v systému nesoucí jméno, kterým vrcholní politici – když se jim to hodí – straší zbytek populace a od něhož jeden favorizovaný prezidentský kandidát dává TEĎ ruce pryč, byť TEHDY (po roce 1968) k němu skrze rudou knížku dlouho patřil.

Nu, zástupci pekingské radnice opravdu přijeli, úklonem pozdravili, ochutnali náš čaj a při pracovním rozhovoru, během něhož si poctivě dělali poznámky, se zajímali o řadu konkrétních otázek, týkajících se boje proti korupci v ČR a také o naše zkušenosti v tomto boji. Delegaci zaujala také na stěně ve velkém formátu visící „mapa české korupce", o které jsme již na našich stránkách informovali. Při vědomí toho, jak se v Číně také trestá korupce či hospodářské delikty (pro neznalé: řešení probíhá často na fotbalových stadionech za účasti popravčí čety) jsem nevěděl, jak bych delegaci zdůvodnil, že v samém centru zmíněné mapy vazeb a kauz se nachází současný prezident republiky a na třetím místě pak současný ministr financí, přičemž oba se ve vysokých státních či úřednických postech pohybují již 20 let. Naštěstí se zástupci komunistické Číny na tuto naši demokratickou reálii blížeji neptali…

Byla to návštěva plná paradoxů. Pro místní státní správu jsme potížisté (premiér země, resp. jeho úřad, např. žaluje člena správní rady fondu), kteří se snaží narušit stav společnosti, kdežto pro členy protikorupčního výboru pekingské radnice jsme motivačním prvkem pro boj s korupcí. Vedoucí delegace položil jednu velmi zásadní otázku a to, jaký je rozdíl v úrovni korupce před rokem 1989 a po roce 1989. Ano, jistě tušíte odpověď, dva neporovnatelné jevy…Jenom pro zajímavost, Karel Muzikář st. – bývalý člen KSČ a voják z povolání, jenž působil i v podnicích zahraničního obchodu, posléze blízký spolupracovník Václava Klause a dnes vlivný podnikatel – se v médiích vyjádřil: „Já jsem přesvědčen, že za celých čtyřicet let komunistického režimu neukradlo československé politbyro dohromady ani miliardu." Paradoxně snad vedle toho působí to, že pravá ruka demokratického premiéra Mirka Topolánka Marek Dalík je obviněn z toho, že si údajně řekl o úplatek ve výši skoro půl miliardy za zařízení jediné vojenské zakázky…

Na závěr návštěvy byly pořízeny společné fotografie a delegace nás naopak pozvala na návštěvu pekingské radnice. Večer jsem šel nakoupit nějaké vánoční dárky do velkého nákupního centra. Drtivá většina sortimentu byla nepochybně vyrobena v Číně…To jsou paradoxy…

Podobné články

18. června 2012

Potřebujeme změnu volebního systému

Již delší dobu se kromě korupce zabývám také tím, jak znovunastolit faktickou demokracii v našem společenském uspořádání. Jsem přesvědčen, že pro tuto vizi je nutnou podmínkou zásadní změna stávajícího volebního systému včetně změny ústavy…

7. ledna 2013

Zlojedská amnestie na Nový rok

Nový rok u nás začal skutečně ostře. Prezident této země se odvážil k bezprecedentnímu kroku, kterým zpochybnil samotnou podstatu právního státu. Jím vyhlášená amnestie představuje tlustou čáru za podvody a korupčními skandály za celou éru…

21. října 2013

Koho budu volit

Hodně lidí se mě ptá, jak hodnotím předvolební peloton stran a hnutí a koho budu volit. Mnozí lidé jsou toho názoru, že není moc z čeho vybírat. Jsem přesvědčen, že v budoucnu budeme moci vybírat kvalitnější kandidátky, sestavené na…

6. ledna 2014

Tříkrálová glosa o trojkoaliční šanci

Před koncem minulého roku se politici vznikající trojkoalice nechali slyšet, že jsou pro výraznou změnu volebního systému, a to směrem k posílení většinových prvků. Pokud svůj záměr naplní, budeme příště volit do Sněmovny po novu. K urnám…

5. ledna 2015

PF 2015: Více hlasů, více spokojenosti

Osm přátel z různých zemí vybírá restauraci pro poslední společný oběd roku 2014. Nemohou se dohodnout. Španěl navrhuje, aby hlasovali. Francouzka se před pár dny dozvěděla o novém způsobu volby nazvaném Demokracie 2.1 a napadá ji, že by…

4. ledna 2016

S Demokracií 2.1 proti korupci

Rok 2015 ukázal, jak široké a univerzální využití má hlasovací systém Demokracie 2.1 (D21). D21 aplikujeme ve firmách i ve školách. Vůbec největší počet hlasování jsme však provedli ve městech, a to v České republice i v zahraničí. Díky…