Co to znamená whistleblower?

V českém jazyce neexistuje jedno slovo pro překlad tohoto pojmu. A už vůbec ne překlad, který by byl vnímán pozitivně. (Pokud tedy nevezmeme v úvahu doslovný překlad tj. pískající větrák.)

Když se podíváme na vývoj české moderní historie, není se čemu divit. Náš národ byl svírán nadvládou cizích velmocí nebo diktaturních režimů. Ten, kdo spolupracoval se státem či s jeho vedením, byl zbytkem národa považován za zrádce. Avšak v demokratickém uzpůsobení státu si musíme uvědomit, že stát jsme my všichni. A my bychom měli utvářet vládu a udávat směr naší společnosti. K tomu patří i schopnost postavit se proti věcem, se kterými nesouhlasíme.

Pokud se pustíme do tohoto nerovného boje, musíme získat zastání u nezávislých soudů. V Čechách se soud většinou přiklání k silnější straně a to z důvodu co nejrychlejšího ukončení daného případu. Bez ohledu na to, jestli je dosaženo pravdy. Soud zde často slouží jako represivní složka státu, přičemž soudci často jako politici žijí mimo reálný svět. Například v USA je tomu jinak. Je to zejména důvodem zastoupení poroty, a tím pádem lidského faktoru, při rozhodování soudu. Soudce není všemocný, ale je v roli rozhodčího či moderátora. Snaží se, aby i nejslabší strana dostala zastání.

Před 100 lety, kdy vznikla republika, jsme zde měly téměř stejný systém, jaký je v USA dnes. Bohužel dnešní český soudní systém vychází z totalitního režimu, který po válce již nebyl zpátky navrácen zpět demokratickému systému. Po roce 1989 nebyla vůle k tomu, aby se systém napravil.

Bez nezávislých soudů nebude opravdové svobody.

 

Jaroslav Hornof - český námořník a oznamovatel, který upozornil na nelegální vypouštění nebezpečného odpadu z nákladní loď Marguerita patřící německé společnosti MST. Tuto nelegální činnost rovněž i zdokumentoval, díky čemuž mohly americké úřady obvinit společnost, které plavidlo patří, z falšování dokumentů. V současné době žádá americký soud pro Jaroslava Hornofa jako oznamovatele odměnu. Bez uzavření dohody o odměně odmítá tento soud vynést konečné rozhodnutí.

 

Za text glosy cele odpovídá autor, nikoli Nadační fond proti korupci. Uvedené názory nemusí vyjadřovat stanovisko Nadačního fondu proti korupci.

Podobné články

18. června 2012

Potřebujeme změnu volebního systému

Již delší dobu se kromě korupce zabývám také tím, jak znovunastolit faktickou demokracii v našem společenském uspořádání. Jsem přesvědčen, že pro tuto vizi je nutnou podmínkou zásadní změna stávajícího volebního systému včetně změny ústavy…

7. ledna 2013

Zlojedská amnestie na Nový rok

Nový rok u nás začal skutečně ostře. Prezident této země se odvážil k bezprecedentnímu kroku, kterým zpochybnil samotnou podstatu právního státu. Jím vyhlášená amnestie představuje tlustou čáru za podvody a korupčními skandály za celou éru…

21. října 2013

Koho budu volit

Hodně lidí se mě ptá, jak hodnotím předvolební peloton stran a hnutí a koho budu volit. Mnozí lidé jsou toho názoru, že není moc z čeho vybírat. Jsem přesvědčen, že v budoucnu budeme moci vybírat kvalitnější kandidátky, sestavené na…

6. ledna 2014

Tříkrálová glosa o trojkoaliční šanci

Před koncem minulého roku se politici vznikající trojkoalice nechali slyšet, že jsou pro výraznou změnu volebního systému, a to směrem k posílení většinových prvků. Pokud svůj záměr naplní, budeme příště volit do Sněmovny po novu. K urnám…

5. ledna 2015

PF 2015: Více hlasů, více spokojenosti

Osm přátel z různých zemí vybírá restauraci pro poslední společný oběd roku 2014. Nemohou se dohodnout. Španěl navrhuje, aby hlasovali. Francouzka se před pár dny dozvěděla o novém způsobu volby nazvaném Demokracie 2.1 a napadá ji, že by…

4. ledna 2016

S Demokracií 2.1 proti korupci

Rok 2015 ukázal, jak široké a univerzální využití má hlasovací systém Demokracie 2.1 (D21). D21 aplikujeme ve firmách i ve školách. Vůbec největší počet hlasování jsme však provedli ve městech, a to v České republice i v zahraničí. Díky…