Novoroční glosa Karla Janečka

Rok 2019 byl velmi složitý. Komplikovaný nejen pro mě osobně, ale i z pohledu politického vývoje u nás i ve světě. Nadále se prohlubuje, globálně i lokálně, rozdělování společnosti na "my" a "oni", což zneužívají a stále zhoršují političtí paraziti za účelem získání a udržení moci. Ekologická situace se nadále stává více a více neudržitelnou, kdy v některých místech na světě, jako například v indickém Dillí, se již nedá žít bez zásadního dopadu na zdraví. V dublovaném konfliktu zájmů (vlastnictví médií a Agrofertu) je možná světový premiant český premiér, nicméně zneužívání moci je v některých místech světa ještě řádově horší. Sílící moc a monopolistické tendence nadnárodních korporací jsou ekonomickou hrozbou. Automatický sběr detailních informací o každém člověku nejen skrz sociální sítě může ohrožovat osobní svobodu.

O další rok jsme se přiblížili křižovatce dějin, bodu, který nazývám Sociální singularita 21. Čeká nás kolektivní rozhodnutí: Zničíme sebe a naši planetu, nebo se rozhodneme pro H21 (člověk 21. století), neboli nové způsoby individuálního i kolektivního fungování, kdy konečně budeme plně a kvalitně využívat nových technologií s primárním cílem spolupráce namísto konfliktu a ochrany svobody namísto až totalitní kontroly? Věřím, že rozhodný bod dějin je velmi blízko, po intenzivním 2020 snad již v tom dalším roce 2021.

Jak můžeme být úspěšní? Existuje několik rozhodujících aspektů. Prvním z nich je komunikace a sjednocení různých sociálních a společenských "bublin", viz projekt "Společná řeč" institutu H21. Vzhledem k tomu, že v demokratických systémech mají zásadní vliv na společnost volení političtí představitelé, je pro nalézání konsensu a příznivý rozvoj klíčové vylepšení demokratických procesů, konkrétním příkladem je implementace volebního systému D21 s efektem více hlasů.

Dalším z důležitých aspektů je probouzení odvahy a schopnost riskovat pro dobro celku. Jednou z nejhorších zkáz je totiž korupce, tato rakovina společnosti. Věřím, že právě NFPK splňuje v tomto ohledu důležitý úkol. Děkuji všem obětavým lidem, kteří mají tu nejvyšší míru zodpovědnosti a zároveň obrovskou odvahu a bojem proti korupci umožňují, abychom měli možnost nastoupit cestu ke stavu společnosti H21.

 

Podobné články

18. června 2012

Potřebujeme změnu volebního systému

Již delší dobu se kromě korupce zabývám také tím, jak znovunastolit faktickou demokracii v našem společenském uspořádání. Jsem přesvědčen, že pro tuto vizi je nutnou podmínkou zásadní změna stávajícího volebního systému včetně změny ústavy…

7. ledna 2013

Zlojedská amnestie na Nový rok

Nový rok u nás začal skutečně ostře. Prezident této země se odvážil k bezprecedentnímu kroku, kterým zpochybnil samotnou podstatu právního státu. Jím vyhlášená amnestie představuje tlustou čáru za podvody a korupčními skandály za celou éru…

21. října 2013

Koho budu volit

Hodně lidí se mě ptá, jak hodnotím předvolební peloton stran a hnutí a koho budu volit. Mnozí lidé jsou toho názoru, že není moc z čeho vybírat. Jsem přesvědčen, že v budoucnu budeme moci vybírat kvalitnější kandidátky, sestavené na…

6. ledna 2014

Tříkrálová glosa o trojkoaliční šanci

Před koncem minulého roku se politici vznikající trojkoalice nechali slyšet, že jsou pro výraznou změnu volebního systému, a to směrem k posílení většinových prvků. Pokud svůj záměr naplní, budeme příště volit do Sněmovny po novu. K urnám…

5. ledna 2015

PF 2015: Více hlasů, více spokojenosti

Osm přátel z různých zemí vybírá restauraci pro poslední společný oběd roku 2014. Nemohou se dohodnout. Španěl navrhuje, aby hlasovali. Francouzka se před pár dny dozvěděla o novém způsobu volby nazvaném Demokracie 2.1 a napadá ji, že by…

4. ledna 2016

S Demokracií 2.1 proti korupci

Rok 2015 ukázal, jak široké a univerzální využití má hlasovací systém Demokracie 2.1 (D21). D21 aplikujeme ve firmách i ve školách. Vůbec největší počet hlasování jsme však provedli ve městech, a to v České republice i v zahraničí. Díky…