10. července 2023
|

Lidská práva a boj s korupcí

V rámci workshopu Dne lidských práv jsme uspořádali Protikorupční akademii, na které nás zastupoval Jakub Čech. Den byl zaměřen na právní i mimoprávní možnosti, jak být občansky aktivní, zpravidla v rámci města. Pozornost byla věnována dostupnosti informací o činnosti veřejné správy, práci s veřejnými zdroji (registr smluv, rejstříky), přístupu k informacím, ale i činnosti regionálních médií.

Jakub Čech (22) se odmalička zajímal o dění ve svém rodném Prostějově. Psal do novin, žádá o informace, byl aktivní v občanských iniciativách. Považoval za samozřejmé se občansky angažovat, nemlčet k tomu, když se děje něco špatného a podílet se na životě svého města. Za svoji činnost byl oceněn Cenou za odvahu Nadačního fondu proti korupci. 

Vystudoval Veřejnou správu na Právnické fakultě MUNI a v současnosti studuje Právo a právní vědu na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Pracuje jako asistent poslankyně Hany Naiclerové, která byla také oceněna Cenou za odvahu. 

 

Podobné články

25. února 2011

Korupce a její dopad na ekonomiku této země

Velmi diskutovaným tématem poslední doby u nás je korupce státní správy. Pozice České republiky ve světovém měřítku je objektivně špatná a poslední roky se spíše zhoršuje.

18. února 2011

Rejstříkový soud odmítl registraci

Rejstříkový soud v Praze překvapivě odmítl zaregistrovat nově vznikající Nadační fond proti korupci s odůvodněním, že nejde o veřejně prospěšnou činnost. Rozhodnutí rejstříkového soudu je naprosto neuvěřitelné.

1. března 2011

Protestujeme proti rozhodnutí soudu!

Zakladatelé Nadačního fondu se rozhodli bojovat s rozhodnutím soudu v Praze, který jim zamítl návrh na zápis fondu do rejstříku.

23. března 2011

Tisková konference NFPK

Za účasti velvyslance USA v ČR pana Normana Eisena se uskutečnila tisková konference, na které byl detailně představen program NFPK.

8. března 2011

Rádio Česko: Rozhovor o korupci

Musíme se zbavit mindráku z totality. Ten, kdo oznámí korupci, je hrdina.

15. března 2011

Nadace konečně založena! Den zápisu je 15.3. 2011.

Překonali jsme první překážku soudu.