21. srpna 2014

Informační systémy na úřadech práce

O čem kauza je?

Počátkem roku 2012 došlo na základě dřívějšího rozhodnutí vedení Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“) v čele s Jaromírem Drábkem k zavádění nového informačního systému služeb zaměstnanosti a nepojistných sociálních dávek na úřadech práce po celé České republice. Ten měl nahradit původní informační systém, který byl vyvíjen a upravován ke spokojenosti úředníků a složek státu po dobu 18 let. Nový systém, vyvíjený jen několik měsíců, byl nasazen do ostrého provozu bez předchozího řádného odzkoušení a jeho nefunkčnost vyvolala kolaps na úřadech práce.  

Dvoumiliardová zakázka na informační systém proběhla bez výběrového řízení, přičemž byla ze strany MPSV účelově zneužita dřívější smlouva o strategické spolupráci, respektive rámcová smlouva mezi Ministerstvem vnitra ČR jako centrálním zadavatelem a společností Microsoft, respektive Fujitsu Siemens Computers s.r.o.

Ani v průběhu dvou let se nepodařilo nový systém řádně zprovoznit. Mimoto, na základě uzavřené prováděcí smlouvy a jejích dodatků mohly být pětileté provozní náklady na tento systém přibližně 2 miliardy korun, což je více, než kolik činily provozní náklady původního systému za dobu 18 let. MPSV platilo dodavateli nového systému za provozní služby přes 50 milionů korun měsíčně. Bylo podloženě odhadnuto, že za dva roky (ne)fungování nového systému vznikla státu škoda kolem 1 miliardy korun.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže na konci roku 2013 pravomocně celou zakázku zrušil a zakázal pokračovat v plnění smlouvy, resp. jejích dodatků. Zrušení zakázky původně iniciovala společnost STUDENT AGENCY, s.r.o., jejíž majitel Radim Jančura je také členem správní rady NFPK. Posléze se k návrhu na zrušení připojil i původní dodavatel informačního systému. Od počátku roku 2014 se tak na úřady práce opět vrátil původní informační systém.  

V přímé souvislosti s kauzou jsou trestně stíhány čtyři osoby: bývalý první náměstek ministra práce a sociálních věcí Vladimír Šiška, dále úředník Ministerstva vnitra a dva zástupci soukromých společností (obviněni jsou kvůli porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže, porušení povinnosti při správě cizího majetku a zneužití pravomoci úřední osoby). V souvislosti se skutečnostmi, spojenými s touto kauzou (původní dodavatel informačního systému měl být vydírán ze strany vysokých činovníků MPSV ohledně jeho snahy zrušit celou zakázku), byli navíc zatím nepravomocně odsouzeni na 6, resp. 5 let vězení bývalý první náměstek ministra práce a sociálních věcí Vladimír Šiška, resp. bývalý ředitel odboru informatiky Milan Hojer. V souvislosti s kauzou rovněž rezignoval k  31. 10. 2012 i ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek (TOP 09).

Osoby a obsazení

Jaromír Drábek

Vladimír Šiška

Co jsme v kauze udělali?

Dne 23. 2. 2012 podal NFPK trestní oznámení na ministra Jaromíra Drábka, jeho náměstka Vladimíra Šišku a neznámého pachatele kvůli podezření ze spáchání trestného činu porušení povinnosti při správě cizího majetku, zneužití informace a postavení v obchodním styku, přijetí úplatku a dalších skutků.

Dne 16. 3. 2012 jsme dopisem informovali o situaci týkající se nového informačního systému na úřadech práce a záměru MPSV vedení společnosti Microsoft Corporation, vedení společnosti Fujitsu Technology Solutions a dále Evropskou komisi a její dozorující a kontrolní orgány.

Dne 2. 4. 2012 podala k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže společnost STUDENT AGENCY, jejíž majitel Radim Jančura je také členem správní rady NFPK, návrh na zákaz plnění Prováděcí smlouvy č. 85/2011 a jejího dodatku č. 1, č. 5 a č. 6 (společnost Radima Jančury zastupovalo sdružení INDOC). O den později, dne 3. 4. 2012, jsme na tiskové konferenci prezentovali závažné skutečnosti k zavádění nového informačního systému na úřadech práce včetně analýzy možných provozních nákladů nového systému tak, jak je umožňovala Prováděcí smlouva č. 85/2011 a její šestice dodatků. Samotnou prováděcí smlouvu a její dodatky nechtělo MPSV zveřejnit s absurdním odůvodněním, že jejich zveřejněním by mohla být narušena, ne-li neodvratně poškozena, krizová infrastruktura státu“. NFPK již dříve text prováděcí smlouvy a její dodatky zveřejnil. Skutečným důvodem zapírání textu dokumentů ze strany MPSV byly termíny, do kterých mohly oprávněné subjekty podat návrh na zrušení celé zakázky u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Veřejnost jsme rovněž informovali o podaném zákazu plnění prováděcí smlouvy a těch dodatků, které bylo možné ještě zrušit.

Dne 14. 8. 2012 jsme veřejnost informovali o tom, že Ministerstvo vnitra České republiky ztratilo dokumentaci k veřejné zakázce z roku 2008, jejíž originály byly nutné pro rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o zastavení plnění zakázky na nový informační systém na úřadech práce za 2 miliardy korun. Ministerstvo posléze za toto neuvěřitelné pochybení dostalo pokutu ve výši tři miliony korun.

Dne 8. 2. 2013 Krajský soud v Brně vyhověl žalobě společnosti STUDENT AGENCY proti nečinnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěži v řízení o návrhu na zákaz plnění ze smlouvy, resp. jejích dodatků.

Dne 11. 3. 2013 podala společnost STUDENT AGENCY na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže žalobu proti nepřezkoumání prováděcí smlouvy a dodatku č. 1 a dále proti tomu, že v rozhodnutí není výslovně napsáno, že účinky uloženého zákazu plnění budou ex tunc, tedy, že na smluvní vztahy bude nahlíženo tak, jako by nikdy neexistovaly.

Dne 28. 3. 2013 jsme podali trestní oznámení na předsedu a místopředsedkyni Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petra Rafaje a Evu Kubišovou pro nečinnost v úloze oprávněné úřední osoby.

Dne 18. 12. 2013 vydal Úřad pro ochranu hospodářské soutěže konečné rozhodnutí, kterým zakazuje společnosti Fujitsu Technology Solutions plnění z dodatků č. 5 a č. 6 k Prováděcí smlouvě č. 85/2011 stran zavádění nového informačního systému na výplatu nepojistných sociálních dávek na úřadech práce.

O jakou částku veřejných prostředků v kauze jde?

O přibližně dvě miliardy korun.

Čemu jsme museli čelit nebo čemu ještě čelíme?

Ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek opakovaně a prokazatelně veřejně lhal o některých skutečnostech spojených s celou zakázkou (vizte prezentaci k tiskové zprávě Fondu ze dne 3. 4. 2012). V průběhu dvou let trvání celé kauzy ministr a později i exministr Jaromír Drábek v médiích opakovaně argumentoval ve prospěch nového informačního systému tvrzením o roční „úspoře 200 milionů korun“, které je však zcela zavádějící. Fakta, předložená ze strany nejen NFPK a týkající se předmětné kauzy, ignoroval (Jaromír Drábek v podstatě dva roky dokola tvrdil, že peníze z jednoho pomyslného šuplíku stolu se ušetřily, vůbec ale neuváděl, že ze zbývajících šuplíků se peníze vydávaly v násobcích původních výdajů). Dále jsme se setkali s  nečinností ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a s prodlužováním doby vydání zákazu plnění (zrušení celé skandální zakázky).    

Kdo je obviněn/obžalován nebo odsouzen?

V přímé souvislosti s kauzou jsou trestně stíhány čtyři osoby: bývalý první náměstek ministra práce a sociálních věcí Vladimír Šiška, dále úředník Ministerstva vnitra a dva zástupci soukromých společností (obviněni jsou kvůli porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže, porušení povinnosti při správě cizího majetku a zneužití pravomoci úřední osoby). V souvislosti se skutečnostmi, spojenými s touto kauzou (původní dodavatel informačního systému měl být vydírán ze strany vysokých činovníků MPSV ohledně jeho snahy zrušit celou zakázku), byli navíc zatím nepravomocně odsouzeni na 6, resp. 5 let vězení bývalý první náměstek ministra práce a sociálních věcí Vladimír Šiška, resp. bývalý ředitel odboru informatiky Milan Hojer.

Jaké dokumenty si můžete ke kauze stáhnout?

Pondělní glosy ke kauze

Chronologie kauzy

Tiskové konference

Tiskové zprávy

Trestní oznámení

Smlouvy - dodatky

Korespondence

Média

Podobné články

2. května 2014

Kauzy

Archiv našich kauz

19. srpna 2014

SFŽP

Libor Michálek upozornil v prosinci 2010 policii i veřejnost na skutečnosti, které nasvědčovaly korupčnímu jednání v souvislosti se Státním fondem životního prostředí (SFŽP). Popsal zejména nátlak, kterému byl jako ředitel SFŽP vystaven…

21. srpna 2014

Chronologie kauzy

16. dubna 2013 - Soud definitivně osvobodil Knetiga 28. srpna 2012 - Soud osvobodil Drobilova exporadce Knetiga viněného z korupce 20. července 2012 - Třetí pokus vyšel. Knetigův případ míří k soudu 29. června 2012 - Libor Michálek…

2. května 2014

Vyjádření Libora Michálka

Zde naleznete vyjádření Libora Michálka na rozhodnutí úřadů a články v médiích. Libor Michálek podává stížnost proti usnesení policie o odložení kauzy údajného podplácení ze strany exministra životního prostředí a místopředsedy ODS…

2. května 2014

Audiozáznamy

Zde máte možnost si prostudovat jednotlivé důkazné materiály, a to zvukové záznamy i jejich samotný přepis. Schůzka mezi poradcem ministra životního prostředí Pavla Drobila Martinem Knetigem a ředitelem Státního fondu životního prostředí…

2. května 2014

Rozhovor Martina Knetiga s Liborem Michálkem

Kauza uplácení a manipulace veřejných zakázek na Státním fondu životního prostředí v kostce Chronologický průběh kauzy Přepis nahrávek a audiozáznam ke stažení Vyjádření a reakce Libora Michálka Videozáznamy …