5. června 2024

Hledáme žábu na prameni!

Na začátku byla v Domamyslicích navzdory námitkám sousedů jedna nezákonně povolená stavba. Je to už více než šest let, kdy Magistrát města Prostějova vydal nezákonný souhlas pro přístavbu skladu k hale v areálu firmy pana Kuby. Zároveň se zjistilo, že areál jeho firmy oplývá ještě zhruba desítkou na černo postavených staveb. Střih. Počet listů, které plní spisy na úřadech, jde do tisíců. Z prostějovského úřadu přešly postupně téměř všechny kauzy na olomoucký magistrát a dnes po mnoha letech odkladů a úřední liknavosti vše končí v rukou Olomouckého kraje. Proběhlo několik soudů, několik různých odvolání a také několik pravomocných rozhodnutí. A výsledek? Počet černých a nezákonných staveb na pozemcích pana Kuby, určených k demolici, se rozrostl tak, že je nejde už na prstech jedné ruky spočítat. K reálnému výkonu odstranění některé ze staveb však dosud nedošlo. Kdo je postavil tedy známe, ale toho, kdo stojí v pozadí a svou nečinností a alibismem jeho nezákonné aktivity do roztrhání těla kryje, stále nikoli…

A teď pár pikantností.

  1. V rámci řízení byly úřadu jako důkaz užívání černých staveb na pozemcích pana Kuby předloženy desítky fotografií. Úřad je sice pečlivě zaevidoval, ale zároveň je jako důkaz vyloučil. Důvod? Soused, který je pořídil, se prý nachází ve střetu zájmů a tudíž předmětné fotografie údajně nemohou sloužit jako důkazní materiál. Ty prý může předložit jen orgán k tomu určený, což není v souladu s názorem úřadu ombudsmana.
  2. O součinnost byla po mnoha měsících požádána městská policie. Ta situaci řešila přímo na místě a pořídila fotodokumentaci užívání černých staveb na pozemcích pana Kuby. Vše následně předložila na úřad. Úřad tyto fotografie opět pečlivě zaevidoval a důkazy od městské policie Prostějov uznal. To vše jenom pro to, aby následně tento důkaz o mnoho měsíců později nepřipustil nadřízený olomoucký krajský úřad - městská policie prý není orgán příslušný k tomu, aby dokládal užívání (či neužívání) černých staveb. To podle kraje může jen kontrola úřadu, s čímž se úřad ombudsmana rovněž neztotožňuje.
  3. Existenci užívaných černých staveb na pozemcích pana Kuby tedy přijela posoudit kontrola z úřadu. Ne jednou. Ne dvakrát. Ne třikrát, ale téměř desetkrát. Překvapivě žádné důkazy o užívání řady černých staveb dost dlouho nepředložila. A důvod? Do areálu je majitel téměř rok a půl nepustil a tudíž nebylo možné fotodokumentaci užívání mnoha černých staveb pořídit.
  4. Později jedna z výše uvedených kontrol přece jen nějakou fotodokumentaci pořídila, i když se až do areálu nedostala. Z návsi vyfotila ze vzdálenosti bezmála 20 metrů dva kovové uzavřené kontejnery, které jsou umístěné na pozemcích pana Kuby a mají sloužit ke skladování materiálu společnosti Kentaur. I přesto, že byly kontejnery uzavřené a navíc umístěné v areálu, do něhož nebyl umožněn přístup, kontrola následně konstatovala, že nelze ověřit, zda jsou ke svému účelu skutečně využívány. Pořízenou fotodokumentaci z kontroly tudíž nelze jako důkaz čehokoli předložit a fotky jsou ve své podstatě nepoužitelné – úřední šiml si tedy formálně splnil povinnost, odfajfkoval si zcela bezvýsledný úkon a spokojeně náves zase opustil.
  5. Jednu ze stížností ohledně užívání černých staveb na pozemcích pana Kuby řešil i ombudsman. Na základě jeho doporučení úřad učinil závěr, že jsou předmětné stavby skutečně nepovoleně užívány. A následně vydal výzvu k bezodkladnému ukončení nepovoleného užívání. Výsledek? Téměř rok od vydání této výzvy se nic nestalo, černé stavby na pozemcích pana Kuby stojí dál a jsou nadále nezákonně využívány. Ani nám není známo, že by byl za jejich užívání jakkoliv sankcionován.

Všichni - úředníci i vedení úřadu - se raději tváří, že je asi na pozemcích pana Kuby vše v pořádku a není tak třeba žádná náprava. Sice je celý areál prošpikován černými stavbami, ale to zdá se nikomu z úřadu nevadí. Asi proto Magistrát města Olomouce již zhruba 2 měsíce v těchto řízeních, táhnoucích se zpravidla několik let, neučinil žádný krok k nápravě a raději opětovně jen nečinně přihlíží. To je totiž nejjednodušší a nejméně pracné. Když má pan Kuba tolik nelegálních staveb, je dost dobře možné, že proti pravidlům jedná i v jiných oblastech svého podnikání. Je-li to na úseku bezpečnosti práce či nakládání s odpady, existuje obava z možné ekologické či jiné havárie. Je-li to na úseku zaměstnávání či daní, přichází stát (a tedy každý z nás) o peníze. Hledáme žábu na prameni. Slyšíte to ticho, když se na úřadu někdo dožaduje odpovědi a doptává se? Vše je tabu, nic se raději neřeší, nikdo nenese zodpovědnost, zavíráme oči.

Vítejte v Domamyslicích, okrajové čtvrti Prostějova v Olomouckém kraji!
Podobné články

25. února 2011

Korupce a její dopad na ekonomiku této země

Velmi diskutovaným tématem poslední doby u nás je korupce státní správy. Pozice České republiky ve světovém měřítku je objektivně špatná a poslední roky se spíše zhoršuje.

18. února 2011

Rejstříkový soud odmítl registraci

Rejstříkový soud v Praze překvapivě odmítl zaregistrovat nově vznikající Nadační fond proti korupci s odůvodněním, že nejde o veřejně prospěšnou činnost. Rozhodnutí rejstříkového soudu je naprosto neuvěřitelné.

1. března 2011

Protestujeme proti rozhodnutí soudu!

Zakladatelé Nadačního fondu se rozhodli bojovat s rozhodnutím soudu v Praze, který jim zamítl návrh na zápis fondu do rejstříku.

23. března 2011

Tisková konference NFPK

Za účasti velvyslance USA v ČR pana Normana Eisena se uskutečnila tisková konference, na které byl detailně představen program NFPK.

8. března 2011

Rádio Česko: Rozhovor o korupci

Musíme se zbavit mindráku z totality. Ten, kdo oznámí korupci, je hrdina.

15. března 2011

Nadace konečně založena! Den zápisu je 15.3. 2011.

Překonali jsme první překážku soudu.