Hazard je v ČR příkladem korupce ze zákona

Na začátku letošního září schválili pražští radní návrh vyhlášky, která mimo jiné úplně zakazuje výherní automaty a videoloterijní terminály na území Hlavního města Prahy. Tento fakt je nutné ocenit ze dvou důvodů.

Zaprvé: Radní učinili přítrž patologickému jevu, který podle řady výzkumů způsobuje drobnou kriminalitu. Jevu, který sociálně slabší obyvatele vidinou možné, ale v realitě mnohem spíše nemožné, výhry strhává do větší a větší bídy. Sousloví výherní automat je paradoxnější, než by se mohlo zdát. Výhrou je totiž především pro svého provozovatele, nikoliv pro hráče.

Zadruhé: Pražští radní se tímto rozhodnutím vzdali možnosti z hazardu finančně profitovat. A to nejen z hazardu provozovaného přímo na jejich území, ale z jakéhokoli hazardu provozovaného pražskými občany. 

Závislost na financích z hazardu je v České republice příkladem korupce ze zákona. Problémem je pravidlo v zákoně o dani z hazardních her, díky kterému dostávají obce, na jejichž území se výherní automaty či videoterminály provozují, od státu podíl ze zisků, a to nejen z automatů samotných, ale také z hazardu provozovaného na internetu. Obce, na jejichž území se výherní automaty a videoterminály nevyskytují, nedostávají nic - a to i v případě, že na internetu hrají občané, kteří žijí na jejich území.

Nadační fond proti korupci od začátku vystupuje proti tomuto absurdnímu pravidlu, které vede k finanční závislosti menších obcí na výherních automatech. Prostředky získané ze hry na internetu by podle názorů našeho právního experta Ondřeje Závodského měly jít do státního rozpočtu, odkud by se rovnoměrně rozdělovaly mezi všechny obce v České republice. Tak aby ti, kdo již automaty a videoterminály ze svého území vytlačili, nebyli za své rozhodnutí penalizováni dvakrát.

Ministerstvo financí pod vedením Aleny Schillerové z hnutí ANO však tuto disproporci nevnímá jako problematickou a po celé volební období nepřišlo s žádným řešením, které by pomohlo většímu tlaku na vytlačení sociálně problematického jevu z celého území České republiky a ne jen z bohatších územních celků, které si to mohou dovolit, protože jejich rozpočty obsahují i další zisky. Pokud budeme odsuzovat obce, které na svém území výherní automaty nechávají, měli bychom myslet na to, že jejich zastupitelé či radní nemusí být korumpováni představiteli hazardního průmyslu, ale státem, který proti sociálně patologickému hazardu nic nedělá. Naopak ho ještě finančně odměňuje.

Problematiku zákona o dani z hazardních her vysvětluje právní expert NFPK Ondřej Závodský ve videu ZDE.

Podobné články

18. června 2012

Potřebujeme změnu volebního systému

Již delší dobu se kromě korupce zabývám také tím, jak znovunastolit faktickou demokracii v našem společenském uspořádání. Jsem přesvědčen, že pro tuto vizi je nutnou podmínkou zásadní změna stávajícího volebního systému včetně změny ústavy…

7. ledna 2013

Zlojedská amnestie na Nový rok

Nový rok u nás začal skutečně ostře. Prezident této země se odvážil k bezprecedentnímu kroku, kterým zpochybnil samotnou podstatu právního státu. Jím vyhlášená amnestie představuje tlustou čáru za podvody a korupčními skandály za celou éru…

21. října 2013

Koho budu volit

Hodně lidí se mě ptá, jak hodnotím předvolební peloton stran a hnutí a koho budu volit. Mnozí lidé jsou toho názoru, že není moc z čeho vybírat. Jsem přesvědčen, že v budoucnu budeme moci vybírat kvalitnější kandidátky, sestavené na…

6. ledna 2014

Tříkrálová glosa o trojkoaliční šanci

Před koncem minulého roku se politici vznikající trojkoalice nechali slyšet, že jsou pro výraznou změnu volebního systému, a to směrem k posílení většinových prvků. Pokud svůj záměr naplní, budeme příště volit do Sněmovny po novu. K urnám…

5. ledna 2015

PF 2015: Více hlasů, více spokojenosti

Osm přátel z různých zemí vybírá restauraci pro poslední společný oběd roku 2014. Nemohou se dohodnout. Španěl navrhuje, aby hlasovali. Francouzka se před pár dny dozvěděla o novém způsobu volby nazvaném Demokracie 2.1 a napadá ji, že by…

4. ledna 2016

S Demokracií 2.1 proti korupci

Rok 2015 ukázal, jak široké a univerzální využití má hlasovací systém Demokracie 2.1 (D21). D21 aplikujeme ve firmách i ve školách. Vůbec největší počet hlasování jsme však provedli ve městech, a to v České republice i v zahraničí. Díky…