28. srpna 2017
| Kauzy

Hazard

Pojetí hazardu je velice široké – zařadit tam můžeme jak večerní partii mariáše, kdy účastníci hry prohrají desetikoruny, tak i celonoční hru na hracích přístrojích (automatech) v herně, kdy hráč může prohrát stovky tisíc korun. Zatímco mariáš může probíhat společenským způsobem v restauraci či při večeři, tak u hraní na automatech hráč obvykle nervózně mačká dokonce pouze jedno tlačítko. Je tedy zřejmé, že hazard je nutné rozlišovat podle míry nebezpečnosti či rizika závislosti. Hazard je pro společnost velkou zátěží v případě, že pro hráče je hra na hracích přístrojích především záležitosti závislosti či nouze, nikoliv zábavy a luxusu.

U hazardu se jedná se o částky v řádech stamilionů až miliard Kč. Výše této částky postupně klesá v reakci na rostoucí efektivitu práce policie a celní správy. Částka byla odhadnuta na základě podrobných informací o nelegálním hazardu na území města Brna. Výsledné výpočty byly vztaženy k ostatním českým městům podle toho, jaká je v těchto městech politika regulace hazardu.

Nadační fond proti korupci se začal zabývat takzvaným tvrdým hazardem probíhajícím v hernách a kasinech. Z důvodu jeho nebezpečnosti je tento druh podnikání oprávněně zatížen vyššími daněmi a poplatky. Někteří provozovatelé heren a kasin se tak pokusili provozovat hazard nelegálně bez toho, aniž by státu odváděli jakékoliv prostředky. Těmto provozovatelům je v patách právě NFPK. Krom toho Fond zkoumá různé druhy regulace hazardu a zdůrazňuje přijetí takové regulace, která je běžná ve vyspělých zemích. Nadační fond proti korupci rovněž podporuje projekty zaměřené na oblast hazardu – například finančně podpořil organizaci Občané proti hazardu. Navíc ve své studii Nadační fond prokázal, že tvrdý hazard má negativní vliv na kriminalitu.

Policii či Celní správě Nadační fond pravidelně doručuje podklady (video či foto dokumentaci) o nelegálním hazardu. Tyto podklady pak nezřídka pomáhají zahájit správní řízení s provozovateli nelegálního hazardu, mnohem důslednější postih anebo dokonce celní či policejní razii. Některá podezřelá místa Nadační fond kontroluje dokonce opakovaně, mimo jiné z důvodu hodnocení efektivity policejních či celních razií. Takovéto srovnávací hodnocení provedl NFPK v Praze,[1] Brně či Českém Těšíně. Zástupce Fondu se rovněž účastní veřejných debat k problematice hazardu a je členem pracovní komise Rady vlády pro boj proti korupci zkoumající souvislost mezi korupcí a hazardem.

 

Nadační fond proti korupci začal rovněž zpracovávat analýzy hazardu včetně investigativního průzkumu pro vybraná města.

Tyto průzkumy zpravidla obsahují i podrobnou video a foto dokumentaci. Všechna tvrzení obsažená v těchto analýzách jsou tak dostatečně doložitelná.

 

 

Fond zveřejnil rovněž studii Vlivu hazardu na kriminalitu,[2] ve které zmapoval vývoj kriminality ve všech městech České republiky s více jak pěti tisíci obyvateli. Tento vývoj kriminality byl následně poměřován s rozdílným způsobem regulace hazardu, který tato města během posledních pět let přijímala. Zvlášť pečlivě byla tato komparace prováděna u skupin vzájemně sousedících měst, kde bylo možné faktor regulace hazardu relativně izolovat a měřit jeho dopady v čase. Samotný vliv hazardu na kriminalitu se prokázal. Potvrzují to jak analogické zahraniční studie, tak i vrcholní představitelé policie.

Nelegální hazard byl po nástupu regulace hazardu provozován nejprve formou takzvaných spolků, kdy se hráč musel zaregistrovat do spolku a následně veškeré prostředky, které vložil do hracích přístrojů, byly považovány jako dar tomuto spolku a výhra byla vnímána jako dar členovi spolku. Tato snaha o obcházení zákona narazila a díky celé řadě celních razií a hrozbě pokuty až 50 milionů Kč se provoz těchto spolků razantně snížil. Nadační fond proti korupci se dokonce účastnil i soudního řízení se zakladatelem jednoho z největších „hazardních“ spolku Život je hrou. Následně začaly být hrací přístroje bez povolení Ministerstva financí provozovány formou kvízových hracích přístrojů, a to například kvízomatů, slevostrojů či quizzardů. Ministerstvo financí vyhodnotilo tyto hrací přístroje opět jako nelegální a Nadační fond doručil příslušným orgánům řadu podkladů o provozování těchto přístrojů. Je možné navíc doložit, že tyto hrací přístroje jsou pro hráče mnohem méně zajímavé, než klasické hrací přístroje.

Hazard vzbuzuje zvlášť silnou závislost a běžný hráč hazardu potřebuje k ukojení své závislosti neustálý přísun nemalých finančních prostředků. Zcela analogicky vzniká potřeba značných finančních prostředků i u uživatelů tvrdých drog. Ne náhodou se hazard, stejně jako drogy, dělí na tvrdý a měkký. Tvrdým hazardem je myšleno především gamblerství. Měkkým naopak kurzové sázky a loterie. Je vhodné zdůraznit, že problematika hazardu a gamblerství spadá do gesce Národního protidrogového koordinátora.[3 Ukázku zpracování investigativního průzkumu nelegálních heren v Brně z roku 2017 od Nadačního fondu proti korupci najdete ZDE.

Provozování hazardu bez povolení MF ČR

Dokumenty ke stažení

a) Společenské náklady na hazardní hraní v České republice – studii zpracoval Národní ústav duševního zdraví (http://www.nudz.cz/)

Tato studie prokázala, že náklady na hazard jsou násobně vyšší než příjmy z hazardu. „Předkládaná studie odhaduje, že společenské náklady na hazardní hraní v ČR se v konzervativních odhadech k referenčnímu roku 2012 pohybovaly mezi 14 183,316 a 16 056,794 mil. Kč … Doporučujeme podstatně zvýšit regulační opatření směrem k trhu s hazardními hrami, a to v kombinaci s opatřeními směřujícími k dostupnosti i podobě hazardních her.[4]

b) Vliv hazardu na zadlužení obyvatel – studii zpracovali analytici společnosti M.B.A. Finance (http://www.mbaf.cz/cz/)

Tato studie potvrdila, že města, která již začala počet automatů a heren snižovat, mají i méně dlužníků. „Kde se vyskytuje větší počet sociálně slabých lidí, objevuje se i více heren. Ideální podmínky mají herny v oblastech s vysokou nezaměstnaností, respektive kde je větší koncentrace obyvatel neuplatnitelných na trhu práce, kteří se uchylují k iluzi, že peníze získají z hazardu.“[5]

c) Studie vlivu tvrdého hazardu na kriminalitu – studii zpracoval Nadační fond proti korupci (http://www.nfpk.cz/)

Tato studie prokázala, že tvrdý hazard podstatně zvyšuje riziko nárůstu kriminality. „Výše uvedená studie tvrdého hazardu a míry kriminality, která analyzovala všechna česká města s více jak pěti tisíci obyvateli, dokládá, že výrazné omezení tvrdého hazardu přináší zároveň podstatné snížení míry kriminality.[6]

  1. http://www.nfpk.cz/aktuality/4839
  2. http://www.nfpk.cz/aktuality/4870
  3. https://www.vlada.cz/cz/ppov/protidrogova-politika/media/narodni-protidrogovy-koordinator-poprve-v-historii-cr-vznikl-akcni-plan--ktery-je-schvalovany-vladou-136764/
  4. https://www.nudz.cz/files/common/winkler_problemove_hracstvi.pdf
  5. http://archiv.ihned.cz/c1-64959280-tam-kde-je-vice-hernich-automatu-maji-lide-vetsi-dluhy-rika-studie
  6. http://www.nfpk.cz/aktuality/4870

Podobné články

2. května 2014

Kauzy

Archiv našich kauz

19. srpna 2014

SFŽP

Libor Michálek upozornil v prosinci 2010 policii i veřejnost na skutečnosti, které nasvědčovaly korupčnímu jednání v souvislosti se Státním fondem životního prostředí (SFŽP). Popsal zejména nátlak, kterému byl jako ředitel SFŽP vystaven…

21. srpna 2014

Chronologie kauzy

16. dubna 2013 - Soud definitivně osvobodil Knetiga 28. srpna 2012 - Soud osvobodil Drobilova exporadce Knetiga viněného z korupce 20. července 2012 - Třetí pokus vyšel. Knetigův případ míří k soudu 29. června 2012 - Libor Michálek…

2. května 2014

Vyjádření Libora Michálka

Zde naleznete vyjádření Libora Michálka na rozhodnutí úřadů a články v médiích. Libor Michálek podává stížnost proti usnesení policie o odložení kauzy údajného podplácení ze strany exministra životního prostředí a místopředsedy ODS…

2. května 2014

Audiozáznamy

Zde máte možnost si prostudovat jednotlivé důkazné materiály, a to zvukové záznamy i jejich samotný přepis. Schůzka mezi poradcem ministra životního prostředí Pavla Drobila Martinem Knetigem a ředitelem Státního fondu životního prostředí…

2. května 2014

Rozhovor Martina Knetiga s Liborem Michálkem

Kauza uplácení a manipulace veřejných zakázek na Státním fondu životního prostředí v kostce Chronologický průběh kauzy Přepis nahrávek a audiozáznam ke stažení Vyjádření a reakce Libora Michálka Videozáznamy …