Demokracie v exekuci

Spustili jsme novou videorubriku Paragrafy na zlojedy. Právní expert NFPK Ondřej Závodský bude pravidelně komentovat legislativní návrhy z pohledu korupce. Jako první téma jsme si vybrali připravovanou legislativní změnu exekučního zákona. Osobně jsem přesvědčený, že dnešní rozdvojená nenávistná nálada ve společnosti má kořeny právě v této regulaci, nikoli toliko v boji o pravdu či demokracii jako takovou.

V každé společnosti existuje skupina lidí, která není schopna zvládnout potřebnou odpovědnost za své kroky. Příčina bývá povětšinou v nedostatečné výchově, leckdy jsou rodinné vazby až patologické a tak se bere, kde se dá a pak se uvidí. Tito lidé nejsou ideologicky vyhranění a pokud ano, pohybují se na obou extrémech politického spektra.

Dnes už půlmiliónová armáda dlužníků vznikla jako reakce na otevřené možnosti demokratického systému, kterou doživila dluhová past levných půjček a neférový systém jejich vymáhání. Svoboda (bez odpovědnosti) se tak paradoxně stala největším nebezpečím demokracie.

Tito lidé slyší na jakékoli sliby a spojuje je až nenávistný odpor ke všemu, co budí dojem úspěšnosti. Z tohoto trendu vznikl politický „business model“ většiny nově vzniklých politických stran. Uvědomují si to ale i zasloužilí technokraté stávajících politických stran, kteří chtějí na tomto elektorátu postavit záchranu svých „tradičních“ stran.

Teritorialita exekucí, to je místopisné přiřazení exekutora, je elegantní řešení exekutorských žní, které zákonem nakázala určitá skupina poslanců, kteří ohnuli původně dobrý záměr ve prospěch pastevců zmíněného „lumpenproletariátu“. Jak je ale patrné z Ondřejova komentáře, snahy o zachování současného stavu jsou tu stále a nůžky se mohou rozevřít ještě více...

Podobné články

18. června 2012

Potřebujeme změnu volebního systému

Již delší dobu se kromě korupce zabývám také tím, jak znovunastolit faktickou demokracii v našem společenském uspořádání. Jsem přesvědčen, že pro tuto vizi je nutnou podmínkou zásadní změna stávajícího volebního systému včetně změny ústavy…

7. ledna 2013

Zlojedská amnestie na Nový rok

Nový rok u nás začal skutečně ostře. Prezident této země se odvážil k bezprecedentnímu kroku, kterým zpochybnil samotnou podstatu právního státu. Jím vyhlášená amnestie představuje tlustou čáru za podvody a korupčními skandály za celou éru…

21. října 2013

Koho budu volit

Hodně lidí se mě ptá, jak hodnotím předvolební peloton stran a hnutí a koho budu volit. Mnozí lidé jsou toho názoru, že není moc z čeho vybírat. Jsem přesvědčen, že v budoucnu budeme moci vybírat kvalitnější kandidátky, sestavené na…

6. ledna 2014

Tříkrálová glosa o trojkoaliční šanci

Před koncem minulého roku se politici vznikající trojkoalice nechali slyšet, že jsou pro výraznou změnu volebního systému, a to směrem k posílení většinových prvků. Pokud svůj záměr naplní, budeme příště volit do Sněmovny po novu. K urnám…

5. ledna 2015

PF 2015: Více hlasů, více spokojenosti

Osm přátel z různých zemí vybírá restauraci pro poslední společný oběd roku 2014. Nemohou se dohodnout. Španěl navrhuje, aby hlasovali. Francouzka se před pár dny dozvěděla o novém způsobu volby nazvaném Demokracie 2.1 a napadá ji, že by…

4. ledna 2016

S Demokracií 2.1 proti korupci

Rok 2015 ukázal, jak široké a univerzální využití má hlasovací systém Demokracie 2.1 (D21). D21 aplikujeme ve firmách i ve školách. Vůbec největší počet hlasování jsme však provedli ve městech, a to v České republice i v zahraničí. Díky…