21. rok 21. století

Rok 2020 inicioval globální historickou změnu a příštím rokem vstupujeme do nové epochy evoluce lidské civilizace. Ve 21. roce 21. století vyvrcholí tzv. Sociální singularita 21, kdy se v krátké době projeví krize a konflikty, ale i zásadní očista systému. Minulý rok byl i ve znamení velkých změn ve vedení NFPK. Odchod Stanislava Bernarda byl dlouhodobě plánovaný a domluvený, situace byla však zcela jiná v případě Karla Randáka. 

V březnu 2020 jsme na webu NFPK zveřejnili zprávu, týkající se nových materiálů k trestné činnosti v kauze MUS. Byl jsem si plně vědom toho, že tato informace bude mít silnou odezvu a jak NFPK, tak i moje osoba se ocitne pod velkým tlakem z mnoha stran. Intenzita reakcí zvláště ze stran osob, které byly dříve součástí NFPK, byla skutečně mimořádná. Některé informace ohledně kauzy MUS pomohly nastartovat i současné dění na Slovensku, kde se začala rozkrývat organizovaná trestná činnost a zatýkat vrcholné osoby z bezpečnostních složek. 

Dle mých informací se během krátké doby i u nás rozjede podobná čistka, jako teď vidíme na Slovensku. Rok 21 přinese velkou očistu v korupčních kauzách u nás. Rok 21 zároveň přináší obrovskou globální očistu lidské civilizace, pro niž Coronavirus byl biologickou rozbuškou. 

Coronavirus donutil všechny bez rozdílu vystoupit ze svých komfortních zón a otevřít se zásadním změnám. Nechceme žít ve strachu a manipulaci. Dnes je klíčové najít odvahu i sílu čelit rizikům a žít v pravdě. 

Mám důležitou zprávu. Jsem moc rád, že novými členy správní rady NFPK se stali výjimeční lidé: český rockový zpěvák a bojovník za svobodu David Koller a filosof i aktivista Václav Němec. Fond nabral novou sílu a jeho pozitivní vliv v naší zemi se prohloubí a znásobí.

Lepší krátký život ve cti nežli dlouhý život v hanbě.

 

Autor je zakladatel a předseda správní rady NFPK.

Podobné články

18. června 2012

Potřebujeme změnu volebního systému

Již delší dobu se kromě korupce zabývám také tím, jak znovunastolit faktickou demokracii v našem společenském uspořádání. Jsem přesvědčen, že pro tuto vizi je nutnou podmínkou zásadní změna stávajícího volebního systému včetně změny ústavy…

7. ledna 2013

Zlojedská amnestie na Nový rok

Nový rok u nás začal skutečně ostře. Prezident této země se odvážil k bezprecedentnímu kroku, kterým zpochybnil samotnou podstatu právního státu. Jím vyhlášená amnestie představuje tlustou čáru za podvody a korupčními skandály za celou éru…

21. října 2013

Koho budu volit

Hodně lidí se mě ptá, jak hodnotím předvolební peloton stran a hnutí a koho budu volit. Mnozí lidé jsou toho názoru, že není moc z čeho vybírat. Jsem přesvědčen, že v budoucnu budeme moci vybírat kvalitnější kandidátky, sestavené na…

6. ledna 2014

Tříkrálová glosa o trojkoaliční šanci

Před koncem minulého roku se politici vznikající trojkoalice nechali slyšet, že jsou pro výraznou změnu volebního systému, a to směrem k posílení většinových prvků. Pokud svůj záměr naplní, budeme příště volit do Sněmovny po novu. K urnám…

5. ledna 2015

PF 2015: Více hlasů, více spokojenosti

Osm přátel z různých zemí vybírá restauraci pro poslední společný oběd roku 2014. Nemohou se dohodnout. Španěl navrhuje, aby hlasovali. Francouzka se před pár dny dozvěděla o novém způsobu volby nazvaném Demokracie 2.1 a napadá ji, že by…

4. ledna 2016

S Demokracií 2.1 proti korupci

Rok 2015 ukázal, jak široké a univerzální využití má hlasovací systém Demokracie 2.1 (D21). D21 aplikujeme ve firmách i ve školách. Vůbec největší počet hlasování jsme však provedli ve městech, a to v České republice i v zahraničí. Díky…